Gå til innhold

Relasjonsboka

Forskning viser at gode relasjoner er avgjørende for et godt behandlingsresultat. Denne boka bidrar til sentrale perspektiver på dynamisk relasjonsarbeid i praksis, og bygger videre på temaer fra Lars Thorgaards fembindsverk Relationsbehandling i psykiatrien (Hertervig, 2006).

Les mer  

 

 


Intervju

Intervjuet Eskil Skjeldal gjorde med Gunnar Brox Haugen i forbindelse med den nye boken Mening og mestring ved psykoselidelser.

For øvrig vil vi takke Frank Oterholt for strålende innsats som medredaktør og alle bidragsyterne i boken.

Les mer


Mening og mestring

Bokens ambisjon er å bidra til økt forståelse for hvordan mennesker med psykoselidelser og deres nærmeste opplever og lever med dette.

Les mer

Brukerdeltakelse

Brukerdeltakelse representerer en ressurs og en kunnskapskilde som i liten grad benyttes i helsetjenesten.

Anerkjennelse av erfaringskunnskap er nødvendig dersom brukerdeltakelse skal være en realitet. SEPREP vil bidra til at brukeres og pårørendes erfaringer systematiseres og synliggjøres.

Utdanning

Faglig videreutdanning og kompetanseheving står sentralt i SEPREP.

Vi har en psykoterapiutdanning for terapeuter som arbeider med individuell terapi for mennesker med psykoselidelser. 

Den tverrfaglige utdanningen er virksomhetsoverdratt til VID vitenskapelig høgskole.  

Informasjon

Sentralt i SEPREPs informasjons­virksomhet står utgivelsen av tidsskriftet Dialog. 

Dialog er et felles forum for fagfolk, brukere og pårørende og tar sikte på å skape kontakt og brobygging mellom alle som er opptatt av alle aspekter innen psykosefeltet.