Gå til innhold

Opptakskrav

Gjeldende opptakskrav

1) Leger og psykologer er kvalifiserte, samt personer med helse- og sosialfaglig høgskoleutdannelse etter særlige vurderinger
 
2) Søkere med helse- og sosialfaglig utdannelse må dokumentere at de har en spesialisering på toppen av dette, som er relevant for psykoterapeutisk forståelse
 
3) Søker må ha hatt individuelt og veiledet psykoterapeutisk behandlingsansvar i minst to år. Alle typer pasienter regnes med
 
4) Søker må være i en arbeidssituasjon som innebærer jevnlige individualsamtaler med personer med psykoseutfordringer
 
5) Søker må ha et visst minimum av teoretisk psykoterapeutisk grunnforståelse, ervervet gjennom kurs og systematisk undervisning. Grunnutdannelse fra et psykoterapiinstitutt er ønskelig, men ikke nødvendig
 
6) Søker må beherske lesing av engelskspråklig faglitteratur
 
Søkers samlede kliniske og utdanningsmessige kvalifikasjoner vil bli vurdert helhetlig og liberalt.
 
Kandidaten må forplikte seg til å stå i veiledet individualpsykoterapeutisk arbeid med personer med psykoseutfordringer i hele seminartiden.
 
Slik søker du:
1) Last ned, fyll ut og send inn Søknadsskjema til toårig seminar i psykoterapi ved psykoser.
Skjemaet sendes til SEPREP v/ Wenche Løyning, Keysers gate 4, 0165 Oslo.
Tlf. 23256050. E-post: wenche.loyning@seprep.no
 
2) Dersom du er kvalifisert som kandidat vil du få tilsendt tilbud om plass på nærmeste (eller annet sted dersom ønskelig) seminar. Seminaret starter straks minst 6 kvalifiserte søkere har tatt imot plass.
 
3) Før det konkrete seminaret starter, vil du få tilsendt Skjema for bindende påmelding. Ved å returnere svarslippen, forplikter du deg til å delta og å betale semesteravgift i fire semestre.