Gå til innhold

Opptakskrav

Gjeldende opptakskrav

1) Leger og psykologer er kvalifiserte, samt personer med helse- og sosialfaglig høgskoleutdannelse etter særlige vurderinger
 
2) Søkere med høyskoleutdannelse må dokumentere at de har en spesialisering på toppen av dette, som er relevant for psykoterapeutisk forståelse
 
3) Søkerne må ha individuelt psykoterapeutisk behandlingsansvar. Alle typer pasienter regnes med  
 
4) Søker må ha et visst minimum av teoretisk psykoterapeutisk grunnforståelse, ervervet gjennom kurs eller systematisk undervisning. Grunnutdannelse fra et psykoterapiinstitutt er ønskelig, men ikke nødvendig
 
5) Søker må beherske lesing av engelskspråklig faglitteratur
 
Søkernes samlede kliniske og akademiske kvalifikasjoner vurderes helhetlig og liberalt.
 
Kandidaten må forplikte seg til å stå i veiledet individualpsykoterapeutisk arbeid med personer med psykoseutfordringer i hele seminartiden.
 
Slik søker du:
1) Last ned, fyll ut og send inn Søknadsskjema til toårig seminar i psykoterapi ved psykoser.
Skjemaet sendes til Ingrid S. Nyhus per e-post til ingrid.nyhus@seprep.no
 
2) Dersom du er kvalifisert som kandidat vil du få tilsendt tilbud om plass på nærmeste (eller annet sted dersom ønskelig) seminar. Seminaret starter straks minst 6 kvalifiserte søkere har tatt imot plass.
 
3) Før det konkrete seminaret starter, vil du få tilsendt Skjema for bindende påmelding. Ved å returnere svarslippen, forplikter du deg til å delta og å betale semesteravgift i fire semestre.