Gå til innhold

Stemmene i hodet

Denne dokumentarserien vil vi gjerne anbefale! Dette representerer noe nytt i formidlingen av hvordan psykoselidelser kan oppleves. 

Se episodene her


Intervju

Intervjuet Eskil Skjeldal gjorde med Gunnar Brox Haugen i forbindelse med den nye boken Mening og mestring ved psykoselidelser.

For øvrig vil vi takke Frank Oterholt for strålende innsats som medredaktør og alle bidragsyterne i boken.

Les mer


Mening og mestring

Bokens ambisjon er å bidra til økt forståelse for hvordan mennesker med psykoselidelser og deres nærmeste opplever og lever med dette.

Les mer

Brukerdeltakelse

Brukerdeltakelse representerer en ressurs og en kunnskapskilde som i liten grad benyttes i helsetjenesten.

Anerkjennelse av erfaringskunnskap er nødvendig dersom brukerdeltakelse skal være en realitet. SEPREP vil bidra til at brukeres og pårørendes erfaringer systematiseres og synliggjøres.

Utdanning

Faglig videreutdanning og kompetanseheving står sentralt i SEPREP.

Vi har en psykoterapiutdanning for terapeuter som arbeider med individuell terapi for mennesker med psykoselidelser. 

Vår tverrfaglige utdanning er den mest omfattende videreutdanningen rettet mot mennesker med alvorlige psykiske lidelser. 

Informasjon

Sentralt i SEPREPs informasjons­virksomhet står utgivelsen av tidsskriftet Dialog. 

Dialog er et felles forum for fagfolk, brukere og pårørende og tar sikte på å skape kontakt og brobygging mellom alle som er opptatt av alle aspekter innen psykosefeltet.