Gå til innhold

Hva er SEPREP

Forløperen til SEPREP var en serie tverrfaglige kurs om psykoser på Gaustad sykehus i 1987, der alle faggrupper deltok. SEPREP-navnet ble skapt av den entusiastiske psykiateren Endre Ugelstad (1920 – 1996). «Senter for psykoterapi og psykososial rehabilitering ved psykoser» ble stiftet i 1990, og skulle være en stiftelse for «informasjon, undervisning og forskning». Utgangspunktet var et nettverk av engasjerte fagfolk som ønsket å bidra til et humanistisk, helhetlig og psykososialt orientert behandlingstilbud for mennesker med psykose. Åpenhet og brukerdeltakelse har vært sentrale verdier fra begynnelsen.

Les mer om SEPREP og Ugelstad under historikk.