Gå til innhold

Styret i seprep

E-post adresser

Styret: 

Jan Olav Johannessen, styreleder
E-post: jan.olav.johannessen@sus.no

Kari Tenmann, nestleder
E-post: karvi@icloud.com
 
Olav Burkeland, styremedlem
E-post: olav.burkeland@stolav.no
 
Ole-Marius Minde Johnsen, styremedlem
E-post: ole.marius.minde.johnsen@mentalhelse.no

Anna Cecilie Jentoft, styremedlem
E-post: leder@lpp.no  

Siren Hoven, styremedlem
E-post: siren.hoven@unn.no

Taran Buran Nærdal, styremedlem
E-post: taranburan@gmail.com

Thomas Peel, 1. varamedlem
E-post: Thomas.Peel@diakonsyk.no 

Else-Marie Løberg, 2. varamedlem 
E-post: else.marie.loeberg@psybp.uib.no 

Arnhild Lauveng, 3. varamedlem
E-post: post@arnhildlauveng.com
 

Dialog:
Anne Ek, redaktør
E-post: anne.ek@seprep.no
 

Utdanning i psykoterapi ved psykoser (UPP):
Leif Jonny Mandelid, undervisningsleder
E-post: leif.jonny.mandelid@seprep.no / lejoma@online.no 


Hjemmeside: 
Gunnar Brox Haugen, redaktør
E-post: gunnar.brox.haugen@seprep.no