Gå til innhold

SEPREP TU VIRKSOMHETSOVERDRATT TIL VID 1. JANUAR 2019

SEPREP TU er nå en del av VID vitenskapelige høgskole

 

Frem til årsskiftet 2018/2019 har nesten 4000 studenter i 112 ulike program over hele landet fullført det toårige videreutdanningsprogrammet for behandling, rehabilitering og oppfølging av mennesker med alvorlige psykiske lidelser og ruslidelser gjennom SEPREP Tverrfaglig Utdanningsprogram (TU).
Fra 1. januar 2019 har SEPREP TU blitt en del av VID vitenskapelige høgskole (tidligere Diakonhjemmet høgskole), knyttet til fagmiljøet i psykisk helsearbeid og de forskjellige videreutdanningene ved Fakultet for helsefag. 

SEPREP TU drives gjennom et regionalisert nettverk og avtaler med helseforetak, DPS og kommuner i alle landsdeler.

Tydelig målgruppe for utdanningstilbudet

Målgruppen for SEPREP TU er primært ansatte i kommuner og spesialisthelsetjeneste med behandlings- og oppfølgingsansvar for mennesker med psykoseproblematikk/alvorlige psykiske lidelser og ruslidelser.

Rektor Ingunn Moser er veldig fornøyd med at SEPREP TU nå har blitt en del av VID og uttalte dette:
Vi har jobbet lenge med denne muligheten for å styrke oss gjennom å bygge opp et felles fagmiljø innenfor psykisk helse. Vi er veldig glade for denne sammenslåingen, og ser frem til en ny hverdag sammen med SEPREP. Vi har allerede mye til felles, og SEPREP TU har et sterkt faglig nettverk som kan styrke VIDs øvrige utdanninger og fagmiljø på feltet. Videre er psykisk helse et prioritert område og en stor folkehelseutfordring, som VID kan bidra til å svare på.

Opptatt av livskvalitet og verdigrunnlag

Eivind Eckhoff er styreleder for Stiftelsen SEPREP og jobber som psykiater og overlege ved Universitetssykehuset Nord-Norge. I denne prosessen har Eckhoff vært opptatt av formålet med sammenslåingen.

I styret for SEPREP er vi først og fremst opptatt av livskvaliteten til de pasientene vi skal hjelpe. Derfor er det spesielt godt å høre rektor Ingunn Moser snakke om verdigrunnlaget til VID, med visshet om at den videreutdanningen som vi har skapt og foredlet i SEPREP blir godt ivaretatt og videreutviklet i VID. Til beste for de menneskene vi skal hjelpe.

Gunnar Brox Haugen har vært daglig leder for den tverrfaglige utdanningen i SEPREP, og ser frem til å jobbe i et større faglig fellesskap i fakultetet for helsefag i VID. Han viser til de felles verdier vi deler.

Omsorg er et gammeldags ord for solidaritet, og et moderne ord for nestekjærlighet. Vi i SEPREP TU har blitt tatt imot av VID på en skikkelig måte, og profesjonelt ivaretatt. Jeg ser veldig frem til fortsettelsen på denne reisen som kan bli verdifull for begge parter. Omsorg, solidaritet og nestekjærlighet er felles verdier.

Etablert i 1990

Senter for psykoterapi og psykososial rehabilitering ved psykoser (SEPREP) ble etablert i 1990 og har over tid fått tilskudd fra Helsedirektoratet/HOD til en tverrfaglig videreutdanning for behandling, rehabilitering og oppfølging av mennesker med alvorlige psykiske lidelser og ruslidelser (TU).

Utdanningsprogrammet er en toårig, tverrfaglig videreutdanning for ansatte i kommuner og spesialisthelsetjeneste med behandlings- og oppfølgingsansvar for mennesker med psykoseproblematikk/alvorlige psykiske lidelser og ruslidelser.

Nærmere informasjon om TU ved VID finner du her.