Gå til innhold

Visjon

Mening og mestring for mennesker med alvorlige psykiske lidelser

Strategi

SEPREP legger til grunn respekt for det enkelte menneske og dets iboende verdighet.


SEPREP vil arbeide for:

  • at menneskerettigheter blir gjort kjent og blir ivaretatt
  • at relasjonens betydning er grunnleggende i møter med mennesker med alvorlige psykiske lidelser
  • at all hjelp skal understøtte det enkelte menneskets bedringsprosess
  • at mennesker med alvorlige psykiske lidelser og deres nærmeste er de sentrale aktører i planlegging, samhandling og samarbeid
  • at forskning, evaluering og tjenesteutvikling fremmer systematisering og videreutvikling av erfaringskunnskap
  • nasjonale utredninger og anbefalinger om behandling, psykososial rehabilitering, oppfølging og organisering av tjenestetilbudet for mennesker med alvorlig psykiske lidelser
  • å bruke anerkjent kunnskap i behandling, psykososial rehabilitering og oppfølging av mennesker med alvorlige psykiske lidelser
  • bred kompetanseutvikling med vekt på psykoterapi og psykososial behandling og rehabilitering i undervisning, veiledning og informasjonsarbeid
  • utvikling og deltakelse i nasjonale og internasjonale nettverk

 

Godkjent i styret for stiftelsen SEPREP 22. oktober 2010