Gå til innhold

Meritering


Godkjenning som klinisk spesialist innen eget fagområde
Flere fagforbund har egne godkjenningsordninger for kliniske spesialister, hvor det er en rekke krav til klinisk praksis, teoretisk fordypelse og veiledning. Følgende fagforbund har godkjent SEPREP TU som angitt under:

 • Norsk psykologforening (NPF): Som fritt spesialkurs til spesialitetene i klinisk psykologi og som vedlikeholdskurs til spesialitetene.
 • Den norske lægeforening (Dnlf), Spesialistkomiteen i allmennmedisin, med 48 timer/poeng per år som emnekurs i psykiatri til videreutdanning og med 48 timer/poeng per år som valgfritt kurs til etterutdanning.
 • Fellesorganisasjonen for barnevernpedagoger, sosionomer og vernepleiere:
  • Barnevernpedagoger: P.t. ikke tellende i forbindelse med klinisk godkjenning. Den enkelte anbefales å ta kontakt med FO.
  • Sosionomer: Som klinisk fordypning under kategorien psykiatrisk sosialt arbeid.
  • Vernepleiere: Som videreutdanning omfattende 60 studiepoeng er den godkjent som fordypningsområde for de som søker godkjenning av sin spesialkompetanse.
 • Norsk Ergoterapeutforbund (NEFT): Som 60 studiepoeng videreutdanning tilfredsstiller den kravet til relevant videreutdanning innen ergoterapispesialist i mental helse. SEPREP TU kan uten eksamen i høgskolesystemet tilfredsstille krav til mottatt veiledning av spesialist eller som spesialistspesifikk kurs. Vedrørende krav til kunnskap innen forskningsmetode henvises det til NETF.
 • Norsk Sykepleierforbund (NSF): Som dokumentasjon i forhold til krav om klinisk utdanning eller klinisk utviklingsarbeid ved søknad om godkjenning som klinisk spesialist.
 • Norske Fysioterapeuters Forbund (NFF): Den enkelte anbefales å ta kontakt med NFF.
 • SEPREP Utdanning i psykoterapi ved psykoser: SEPREP Utdanning i psykoterapi ved psykoser legges til rette for at høgskole- og universitetsutdannede som har gjennomført SEPREP TU kan vurderes for opptak.