Gå til innhold

Dialog nr. 2

Redaksjonelt

Kjære lesere!

I skrivende stund er det ett døgn siden Helse Sør-Øst vedtok å bygge et helt nytt sykehus for Innlandet på Målselv. Det innebærer ved siden av nedleggelse av sykehusene på Hamar og Gjøvik, at de psykiatriske syke­husene Sannerud og Reinsvoll av­vikles. Dette er nok et eksempel på at døgnplasser i psykisk helsevern leg­ges ned og behandlingstilbudet til de mest alvorlig syke reduseres og for­ringes. Nedlegging av døgnplasser og utarming av behandlingstilbud med en viss varighet og kontinuitet har vært et tilbakevendende tema i Dialog i lang tid. Likevel må vi dessverre fortsette å påpeke dette, siden det pågår for fullt på nasjonal basis.

Situasjonen i Stavangerområdet er ett eksempel. På få år har DPSene fått redusert døgnkapasiteten sin
drama­tisk. Les hva Målfrid Frahm Jensen og Jan Olav Johannessen skriver om situasjonen til pasienter, pårørende og ansatte ved Sandnes DPS etter at ytterligere nedskjæringer er ved­tatt. Se også Gunnar Brox Haugen og Janne Grøttumsbråten (begge sty­remedlemmer i Aksjonen for bevaring og utvikling av de psykiatriske syke­husene) sin artikkel Helseministerens triksing med tall. Utgangspunktet her er helseministerens uttalelse om at ingen sengeplasser i psykisk helse er lagt ned på hennes vakt. Det er jo en fantastisk påstand. For eksempel skal Klinikk for psykisk helse og rus ved Oslo Universitetssykehus alene kutte 90 millioner i år. Haugen og Grøttumsbråten gir en god oversikt og betimelige refleksjoner om situasjonen fra 2002 og fram til i dag. Fra de pårørendes perspektiv er situasjonen heller ikke lystelig. Leder i LPP Christine Lingjærde skriver i sin krasse kommentar til nedskjæringene: «Vi kunne nesten tro at myndighetene har en plan om å kvitte seg med de sykeste og svakeste i samfunnet.»

Vi gir ikke opp håp og tro på en bedre situasjon verken når det gjelder be­handlingsmuligheter eller inkludering. I artikkelen Utenforskap skriver Eivind Eckhoff: «Det sto jo ingen ting i Moseloven om at de som hadde store behov for omsorg, hjelp og støtte måtte få det i et asyl.» Men vi kjenner oss igjen i hans beskrivelser av stigma og utenforskap. Det er fortsatt en vei å gå.

De siste ukene har det vært til dels heftige diskusjoner i offentligheten om bruk av kunstig intelligens (KI), om muligheter og farlige konsekvenser. ChatGPT kom på markedet i høst og kunne levere tekst og oppgave-besvarelser som overgikk de mest oppvakte studenter, så det ut til. I psykisk helsefeltet brukes digitale hjelpemidler på nær sagt alle om­råder. Ubehaget inntreffer når maskin forveksles med menneske, eller sagt på en annen måte: Når en program­mert respons forveksles med ekte in­teresse og empati. I dette nummeret har Christine Rosenqvist en artikkel hvor hun særlig reflekterer over viten­skap og kunnskapsutvikling i lys av KI: Kunstig intelligens mot fornuftens tale. Og vi er bare i starten! Inge Eidsvåg kan sies å forfølge samme tema fra motsatt kant. Hans frydefulle tekst En lærers gleder er en fortelling om ekte møter mellom mennesker.

Bidraget fra Lars Poverud handler også om møter mellom mennesker, i dette tilfellet betydningen av å bli sett. «En liten sak om en del av et lite liv» er en oppriktig og uhøytidelig tekst om en narkoman sykepleier som streita seg opp. Ingen liten sak, faktisk! I dette nummeret finner dere også et kapittel fra Relasjonsboka som Astrid Eggen Nordhaug har skrevet sammen med undertegnede, om psykoedukativt familiesamarbeid. Se omtale av boka i dette nummeret, i tillegg til ny bok fra Paul Møller. Vær også oppmerksom på annonsen om The KIT Trial aller bakerst. Det er et program for integr­ert traumebehandling ved psykoser, som er utviklet i Bergen. Vi vil komme tilbake med mer stoff om dette.

Vi i redaksjonen takker alle som har bidratt til dette nummeret, ikke minst huspoetene Esben Jaer og Leif Jonny Mandelid. Også takk til Jan-Christian Austad for at vi får bruke hans uttrykksfulle malerier på for­siden og gjennomgående i denne utgaven av Dialog. For å få med stoff i septembernummeret bør det være hos oss innen 25. august. Og mens vi snakker om digitalisering: Dialog nr. 3 blir tilgjengelig i en digital utgave, hvis alt går etter planen.

I mellomtiden ønsker vi alle god lesing, og god sommer :)

Med vennlig hilsen,
for redaksjonen
Anne Ek

 

 

Øvrig innhold

Utenforskap
av Eivind Eckhoff

Mellom relasjon og metode - refleksjoner om hva som virker i psykoedukativt familiearbeid
av Anne Ek og Astrid Eggen Nordhaug

En liten sak om en del av et lite liv
av Lars Poverud

Kunstig intelligens mot fornuftens tale; -hvem vinner?
av Christine Rosenqvist

En lærers gleder
av Inge Eidsvåg

Kampen mot nedleggelse
av Målfrid J. Frahm Jensen og Jan Olav Johannessen

Helseministerens triksing med tall
av Gunnar Brox Haugen og Janne Grøttumsbråten

De vil forebygge et problem de selv er årsaken til
av Christine Lingjærde

Bokomtaler