Gå til innhold

Dialog nr. 4

Redaksjonelt

 

Kjære lesere.

Et turbulent år går mot slutten. I 2022 har vi opplevd krig i Europa og dyrtid her hjemme. Nå ser det ut til at velferdsstaten er under press, og folk som tidligere fikk endene til å møtes stiller seg i matkø. Vi vil advare mot å spare småsummer på statsbudsjettet ved å skjære ned på tiltak til de som har minst fra før, slik Christine Rosenqvist utdyper i dagens tekst. Mens vi er i gang, advarer vi også sterkt mot styrevedtaket i Ullevål Sykehus fra 2. desember om å legge ned det eksisterende sykehuset og bygge nytt med altfor lite penger på en altfor liten tomt. For psykisk helsetilbudet får dette svært store konsekvenser, sykehustilbudet svekkes og enda flere oppgaver vil bli overlatt til overarbeidede bydelstjenester og utslitte pårørende. Det som karakteriserer mange med de alvorligste psykoselidelsene, er at jo mer de trenger behandling og oppfølging, jo større blir tendensen til å trekke seg tilbake og si nei takk. Og det er, som vi vet, fullt mulig hvis en blir vurdert som samtykkekompetent. Det passer godt inn i en virkelighet hvor det finnes knapt med fagpersonale til å etablere og vedlikeholde gode og tillitsfulle relasjoner som kan vare over tid.

Unn dere å lese Jon Morgan Stokkeland sin artikkel Å ta inn landskapet først, som innleder dette nummeret av Dialog. Vi synes dette er en passende smakebit fra den rykende ferske Relasjonsboka som kom ut på Hertevik forlag i november, støttet av Stiftelsen SEPREP og Stiftelsen PsykOpp. Boka er kommet i stand ut fra et nordisk samarbeid, og er tenkt som en oppfølging av Lars Thorgaard sitt verk Relasjonsbehandling i psykiatrien fra 2006. En rød tråd i Stokkelands kapittel og i boka for øvrig er at hvert menneske er unikt. Vi formes og blir de vi er i våre tidlige relasjoner, og når noe går skikkelig feil og sorg og angst blir til psykiske lidelser, da er det også i relasjoner det må repareres og heles. Endring skjer i ekte møter mellom mennesker. Størstedelen av denne boka handler om hvordan vi som er fagfolk kan velge å gå inn i det som Lars Thorgaard kalte helende relasjoner.

Maria Louise Li er en erfaren formidler av kunnskap om psykose og hva som hjelper. Hennes tekst i dette nummeret er bygget på foredrag hun har holdt i SEPREP TU rundt i landet. Hennes perspektiver og innsikt er viktige bidrag som understøtter relasjonenes fundamentale betydning for heling og bedring. Se også Jan Olav Johannessens omtale av Svein Haugsgjerd sin siste bok Psyke under press, samfunn i endring. Ikke uten grunn at den lå på Tronsmos Ti på topp i sommer!

I Brev til mine kolleger skriver Leif Jonny Mandelid om hvor nødvendig det er å se den enkelte, og stole på sitt kliniske skjønn og pasientens selvhelende potensiale. Han henvender seg til sine psykologkollegaer, men artikkelen kan leses med utbytte av alle som er skeptiske til fastlagte behandlingsopplegg og «one size fits all». For ikke å si alle som trenger litt motforestillinger: Helseministeren har akkurat nedsatt et ekspertutvalg for å se på muligheten for mer standardisert, diagnosebasert behandling i psykisk helse. Vi synes ikke dette er gode nyheter.

Det betyr ikke at vi er imot gode, standardiserte verktøy som kan brukes fleksibelt og være til hjelp for mennesker i krise. Flere av oss i redaksjonen lot oss imponere av Kristin Hatløy, Vidar Klingsheim og Gaute Vabø sin presentasjon på Schizofrenidagene av REACT (Relatives educational and coping toolkit), et nettbasert, veiledet selvhjelpsverktøy for pårørende. Nøkkelen her er at det er så fleksibelt: Man møtes fysisk eller på video, ofte eller sjelden, og bruker de delene av programmet som er nyttig. Men den pårørende forholder seg til samme veileder gjennom hele forløpet.

Helt bakerst har vi valgt å gjengi SEPREP sitt innspill til ny Opptrappingsplan for psykisk helse. Selv om dette er holdt i en mer byråkratisk språkdrakt vil dere finne igjen den røde tråden fra vårt verdisyn og redaksjonelle linje.

Avslutningsvis en oppklaring om beklagelig trykkfeil i forrige nummer: Riktig overskrift på Mandelid sin artikkel skal være "Ideologiens forførelse"

Tusen takk til husdikterne Esben og Leif Jonny som stadig varmer oss med poetiske linjer, og til alle bidragsytere i dette nummeret. Vi minner om frist for å sende bidrag til nr. 1 - 2023, som er 24. februar, og ønsker alle en god og fredelig jul.

Med vennlig hilsen,
for redaksjonen

Anne Ek

Øvrig innhold

 

Å ta inn landskapet først. Om noen aspekter ved terapeutisk holdning
av Jon Morgan Stokkeland

Om holdninger og relasjoner i psykisk helsevern
av Maria Louise Li

BREV TIL MINE KOLLEGER
av Leif Jonny Mandelid

Om forslag til statsbudsjett og samfunnets ansvar for å ivareta sine borgere
av Christine Rosenqvist

REACT – Et fleksibelt, digitalt verktøy for pårørende
av Anne Ek

Bokomtale
av Jan Olav Johannessen

Stiftelsen SEPREPs innspill til ny opptrappingsplan for psykisk helse