Gå til innhold

Dialog nr. 3

Redaksjonelt

 

Kjære lesere.

Nå er jeg grundig lei av klaging på strømpris og økende rente. Det er ikke synd på oss som dusjer litt kortere enn før og har slutta å bruke tørketrommel, og som eier vår egen bolig. Derimot er det synd på de som har lite i utgangspunktet og ikke blir tilstrekkelig hjulpet av rause kompensasjonsordninger. Likevel er dette problematikk som er synlig og oppe til debatt. Det skikkelig bekymringsfulle er den pågående nedskaleringen av behandlingstilbudet til de mest alvorlig psykisk syke. Regjeringen er på ville eier når det gjelder spesialist-helsetjenesten. Her er det de regionale helseforetakene som styrer, etter bedriftsøkonomiske prinsipper og uten demokratisk og faglig kontroll. Tidens mantra er å rive eksisterende sykehus, tjene mest mulig på tomtene og bygge nytt på minst mulig areal. Sist ute er Helse Sør-Øst med vedtaket om nå gå videre med nytt Mjøssjukehus på Moelv. Skroting av de eksisterende sykehusene på Hamar og Gjøvik inkludert de psykiatriske sykehusene Reinsvoll og Sanderud, innebærer at behandlingskapasiteten på sykehusnivå blir redusert i en allerede skviset situasjon. Samtidig ringer alarmklokkene på Ullevål (OUS), som har et driftsunderskudd på 300 millioner hittil i år. Dette ser ikke ut til å legge noen demper på entusiasmen for å øse mer penger inn i Nye OUS-prosjektet, som nå er beregnet til å koste minst 50 milliarder. Som følge av New Public Management-tenkningen skal jo låne-kostnadene fortsatt belastes driftsbudsjettet. De påfølgende nedskjæringene i stillinger og tjenester skal kompenseres av «hjemmesykehus». Høres dette betryggende ut, mon tro? I en situasjon hvor behandlings-kapasiteten for de alvorligst syke allerede er skåret ned til et minimum, er nok hjemmesykehusene allerede grundig mobilisert, i form av pressede kommunehelsetjenester og utslittepårørende.

Heldigvis er ikke bildet helsvart, det foregår mye godt arbeid på grasrota i klinikken og kommunene. Lene Amina Tufte er en engasjert erfaringskonsulent med mange år på nakken i Bergen Kommune, og denne gangen bidrar hun med gode refleksjoner om hva recovery egentlig innebærer. Som mennesker er vi jo dypest sett avhengige av hverandre, alle sammen. Litt malapropos, men teksten hennes fikk meg til å tenke på en anekdote vår gode styreleder Eivind Eckhoff fortalte en gang: En mann var utskrevet hjem etter mange år på langtidsavdeling, og Eivind spurte ham «hvordan synes du det går, da»? Jo da, svarte mannen, «det har gått bra etter at de snille kom».

Brukererfaringer er en forutsetning for treffsikre og gode tjenester. Vi har latt oss begeistre av Stiftelsen Forandringsfabrikken, et nasjonalt kunnskapssenter hvor deltakerne var unge folk med erfaringer fra barnevern og BUP, og noen dedikerte voksne. De var gode formidlere, og deltok etter hvert i fora hvor politiske beslutninger ble tatt og tjenester utformet. Det siste året har det imidlertid kommet fram at noen av de unge erfaringsformidlerne har opplevd seg misbrukt og utnyttet, og ansatte har fortalt om manglende takhøyde for kritikk og orker ikke mer. Vi kjenner ikke til det indre livet i Forandringsfabrikken, men undrer oss over hvordan historien gjentar seg i små og store sammenhenger. Brennende engasjement og tro på en viktig sak tipper over til å bli destruktiv misbruk av makt og posisjoner. Les Leif Jonny Mandelid sine refleksjoner om disse mekanismene! Dette er viktig å vite om og kjenne igjen.

En gledelig sak dette året er at ISPS-konferansene har gjenoppstått etter pandemien (International society for psychlogical and social approaches to psychosis). De fleste av dere kjenner til ISPS Norge sin årlige konferanse på Hamar, i år gikk den av stabelen i april og var absolutt verdt å få med seg. Den internasjonale konferansen i Perugia, Italia, ble også en realitet etter å ha vært utsatt i to år. Det ble en begivenhetsrik og svært Italiensk happening i rustikke, middelalderske omgivelser. Universitet i Perugia ble grunnlagt i 1308. Dere finner inntrykk fra begge konferansene i dette nummeret.

Christine Rosenqvist skriver denne gangen om den tredjedelen av livet vi lever som pensjonister. Kanskje vi kunne trenge et overgangsrituale som markerer at vi går inn i en livsfase preget av erfaring og kunnskap, ikke forventninger om angst, ensomhet og dehydrering. Etter å ha lest denne teksten vil fortellinger om glaserte kaker og sykehjemslamaer få en viss bismak.

Vår gode støttespiller og bidragsyter Lars Poverud skrev levende om angst, psykose og alkohol i forrige nummer. Denne gangen deler han erfaringer fra institusjonslivet, og dere skal se at det har vært bra og nyttig å være innlagt – men fortsatt litt å gå på når det gjelder likeverd og respekt.

Svein Haugsgjerd har blitt 80 år. Han var en av pådriverne da SEPREP ble etablert, og få her til lands har betydd mer for utvikling av humanistisk tenkning og behandlingsoptimisme.

I neste nummer kommer omtale av den siste boka hans, «Psyke under press, samfunn i endring», som for øvrig lå på Tronsmo sin 10 på toppliste i sommer. I dette nummeret finner dere en gratulasjon fra hans gode venn og kollega Sidsel Gilbert.

En annen høvding, svensken Johan Cullberg, døde i juni i år, 88 år gammel. Så godt som alle i vårt fagfelt har vært innom hans kloke og innsikts-fulle lærebøker, som Mennesker i krise og utvikling. Les mer om Cullberg i minneordet fra Jan Olav Johannessen og Patrick McGorry. Til slutt i dette nummeret vil dere finne SEPREP sitt høringssvar til regjeringens påbegynte arbeid med Nasjonal helse- og samhandlingsplan som etter planen skal fremmes høsten 2023.

Tusen takk til alle dere som har bidratt i dette nummeret. Vi ønsker alle, inkludert huspoetene Esben Jaer og Leif Jonny Mandelid, en god høst, og høres igjen i desember. Frist for å sende inn bidrag til Dialog nr. 4 er
21. november.

Med vennlig hilsen,

for redaksjonen

Anne Ek

Øvrig innhold

 

Ideologiens forfølgelse - eller hva skjedde med Forandringsfabrikken?
av Leif Jonny Mandelid

ISPS-konferansene er på beina igjen
av Anne Ek

«Virkelighet» og virkelighet
av Elise Hammari

Recovery Oh recovery, where art thou?
av Lene Amina Tufte

Om overgangsriter og poesi!
av Christine Rosenqvist

På anstalten
av Lars Poverud

En uvanlig psykiater runder år
av Sidsel Gilbert

Minneord Johan Christoffer Cullberg
av Jan Olav Johannessen og Patrick McGorry

Høringssvar fra SEPREP