Gå til innhold

Dialog nr. 2

Redaksjonelt

 

Kjære lesere!

I skrivende stund er det pinsehelg, vi er godt i gang med den lyse og varme årstiden og vi befinner oss i et fredelig hjørne av Europa. Mye å være takknemlig for! Samtidig vet vi at mange av dere deler vår dype bekymring for behandlingstilbudet til de mest utsatte og syke. Helseministeren har sagt, seinest i mai, at ned-byggingen av sengeplasser i psykisk helsevern skal stanses. Dette er midlertid tomme løfter så lenge helseforetakene lar seg styre av lukrative tomtesalg og er utenfor demokratisk kontroll. Tore Gude og Torleiv Rognum har et svært godt poeng i Aftenposten 1. juni når de minner om at bakgrunnen for bygging av de psykiatriske sykehusene rundt 1900-tallet var nytenkning – fra dårekister og fengsler til tidsriktig omsorg i naturskjønne omgivelser. I vår tid har nytenkning hittil betydd å etablere desentraliserte tilbud og legge ned langtidsplasser. For egen del tenker jeg på alle de jeg har kjent som har flyttet ut av langtidsavdelinger og skapt seg et hjem på egne premisser, og som sier at de har fått et nytt liv. Imidlertid har vi sett grelle eksempler på at det absolutt ikke gjelder alle, bak grufulle hendelser som de på Kongsberg og på Bislett i Oslo skjuler det seg avbrutte behandlingsforløp og manglende oppfølging av mennesker med store og sammensatte behov. Og da har vi ennå ikke nevnt de som ikke skaper store oppslag i media, men som bare forkommer. Saken om Liv Monika og den påfølgende diskusjonen viser at det ikke står bedre til det psykiske helsevernet for barn og unge. Vi stiller oss helt og fullt bak Gude og Rognum sitt poeng når de sier at nå må nytekning bety nyanserte og individuelt tilpassede tilbud, også innleggelse over tid for de som trenger det.

Esben Jaer sin tekst Å VERNE handler nettopp om verdien av et fristed, å vernes fra livet en stund. Og den handler om å verne Blakstad sykehus som ligger på en naturskjønn strandtomt i Asker, og planlegges solgt. Vi håper dette nummeret av Dialog også kan bidra til inspirasjon og nytenkning. Som alltid vil dere finne tekster fra personer med ulike ståsteder og innsteg til psykisk helsefeltet. Vår egen Trond Nergaard Bjerke utga nylig boka Avhengighetens paradokser, som ble omtalt i forrige nummer av Dialog. I dette nummeret finner dere kapittelet  Ubehaget i kulturen, hvor han trekker opp noen spennende og faktisk nytenkende perspektiver.

Torbjørn Mohn-Hugen er generalsekretær i Erfaringssentrum, organisasjonen for erfaringskonsulenter. Sammen med Andrea Holst, den andre ildsjelen i Erfaringssentrum, har han skrevet essayet Med en fot i hver leir; kampen om å bli tatt på alvor. Erfaringskonsulentene har spilt en sentral rolle for forståelse og utvikling av reell brukermedvirkning i tjenestene. Les her om deres betraktninger og innsats for å utvikle et konstruktivt møtested og en meningsfull posisjon i tjenestene. Les også Dennis Victor Beusters innspill om hva som kan gjøres med altfor lang ventetid og diskontinuitet i rusbehandling.

Lars Poverud og Christine Rosenqvist skriver fra hvert sitt ståsted om manglende bearbeiding av sorg og
traumer, og hvordan de har erfart konsekvensene av dette. Les også Tore Sørlies artikkel Kulturelt perspektiv
på psykiske symptomer, om hvordan kulturen både definerer hva som er normalt i ulike kontekster, og påvirker forståelse og forløp av psykiske lidelser. Denne artikkelen finnes i boka Mening og mestring (Oterholt og Brox Haugen, 2015), og for dere som ikke fikk tak i boka finnes den nå i nytt opplag på Universitetsforlaget.

I Dialog nr. 3 2021 hadde vi en artikkel fra Rune Helland om YAMprosjektet, Mental Helse sitt forebyggingsprosjekt mot selvmord. I dette nummeret vil dere se at Mental Helse trenger instruktører til denne aktiviteten. Se om det kan være et sted hvor nettopp du kan bidra!

En stor takk til alle som har bidratt i dette nummeret. Og vi setter pris på at husdikterne våre Esben Jaer og
Leif Jonny Mandelid fortsatt er med oss. Dere som ønsker å bidra i Dialog nr. 3 må sende inn bidrag innen 29.
august. For de av dere som savner høydepunktene fra den vellykkede ISPS-konferansen på Hamar i april, blir dette også å finne i nr. 3.

Med Rolf Jacobsens dikt HVIS DU VIL ønsker vi dere alle en riktig god
sommer, og god lesing!

Med vennlig hilsen,
for redaksjonen
Anne Ek

 

 

Øvrig innhold

Ubehaget i kulturen
av Trond Nergaard Bjerke

Med en fot i hver leir; kampen om å bli tatt på alvor
av Torbjørn Mohn-Haugen og Andrea Holst

Livet som alkoholavhengig
av Lars Poverud

Om erfaringsformidling på våre egne premisser
av Christine Rosenqvist

Bedre, raskere og sammenhengende rusbehandling
av Dennis Victor Beuster

Å VERNE
av Esben B-J Jaer

Kulturelt perspektiv på psykiske symptomer
av Tore Sørlie

YAM-instruktøren
av Fredrik T. Nordanger