Gå til innhold

Dialog nr. 1

Redaksjonelt

 

Kjære lesere!

I skrivende stund, på selveste kvinne-dagen, er vi inne i den 14. dagen av krigen i Ukraina. Det er nesten ikke til å tro at vi igjen har fått en paranoid og fascistisk diktator som totalt hensynsløst sprer død og ødeleggelse i hjertet av Europa. Da Christine Rosenqvist påtok seg å skrive de to bokomtalene dere finner bakerst i dette nummeret, visste ingen hvor ubehagelig aktuelt det ville bli med tekster som slår et slag for vår grunnleggende medmenneskelighet og det gode. Disse to bøkene representerer en motkraft til de kreftene som kommer i spill når «..maktens pyramide forgifter herskeren med absolutt makt», for å sitere den russiske forfatteren Vladimir Sorokin. Og apropos kvinnedagen: Få trenger bedre vår solidaritet nå enn våre slaviske søstre og barna deres. Det er fullt mulig for oss å bistå med støtte og hjelpende hender, i hvert fall til de som unnslipper krigshelvetet. 

Til tross for korona føler vi oss rimelig i rute med dette første nummeret i 2022. Styreleder i Stiftelsen SEPREP, Eivind Eckhoff, er tilbake med sin nesten faste spalte, denne gangen med refleksjoner om sykerollen. Vi som var med på å bygge opp nye tilbud under Opptrappingsplanen for vel tyve år siden, kjenner oss godt igjen. Det er mange av de samme faktorene vi trodde var virksomme da, som nå: For eksempel å ikke bli låst fast i rollen som syk. De seinere års kunnskapsutvikling om psykose underbygger også at en psykosediagnose er en beskrivelse av et alvorlig, psykologisk sammenbrudd, og ikke en kategorisk, livsvarig sykdom. Se den svært aktuelle artikkelen til Jan Olav Johannessen og Lars Lien om hvilke konsekvenser denne kunnskapen har for farlighet, tvang og lovverk.

Leif Jonny Mandelid sin artikkel om speiling i terapi gir et godt og svært håpefullt innblikk i mulighetene som ligger i en terapeutisk prosess. Fra et erfaringsbasert ståsted har Erlend Gade sendt oss en svært levende situasjonsbeskrivelse av hvordan han opplevde en psykotisk episode. Forfatteren Ida Jackson sine refleksjoner om Verdensdagen skulle selvsagt vært med i nr. 4 2021, og vi beklager veldig at de falt ut. Men verdensdager kommer og går, og vi vil ikke snyte noen for hennes synspunkter. Tygg litt på dem, og ha dem i mente til neste oktober. Se også idajackson.no

Jan Erik Vold sin tolkning av Gunvor Hofmos sykdomsforløp er en historie om dyp sorg og en plaget sjel. Vi tenker at Hofmo er den av våre aller største poeter som gjennom årene har fått minst oppmerksomhet, og vil gjerne følge opp markeringen i jubileumsåret 2021 med denne teksten. Vi synes også det kan forsvares å trykke diktet «Det er ingen hverdag mer», i lys av den grufulle krigen som pågår. 

Christine Lingjærde, nyvalgt leder i LPP (Landsforeningen for Pårørende innen Psykisk helse), har sendt oss en påminnelse om den svært krevende situasjonen som mange pårørende står i. For egen del vil vi tilføye at det for en stor del skyldes den katastrofale nedbyggingen av behandlingstilbudet til de alvorligst psykisk syke. Regjeringen har bebudet en ny opptrappingsplan som vi ser fram til med stor spenning. Vi er også klare til å bistå når det gjelder helt nødvendig kompetansebygging for å styrke tjenestene med gode og godt kvalifi-serte fagfolk i spesialisthelsetjenesten og ute i kommunene.

Tusen takk til huspoetene våre, Esben Jaer og Leif Jonny Mandelid, for bidrag som lyser opp. Vi vil også takke Christian Bloom som velvillig lar oss bruke forsidebildet, opprinnelig tegnet for Vårt Land. En stor takk til Bodil Drange Pedersen for generøs bruk av hennes bilde «Ukraina». Vi setter stor pris på både dere som leser og bidrar til Dialog, og ønsker dere alle gode vårdager. Frist for å sende bidrag til juninummeret er 30. mai.
 

Med vennlig hilsen,
for redaksjonen

Anne Ek

 

Øvrig innhold

Sosial støtte i individualismens tid 
av Knut Ivar Bjørlykhaug

Refleksjoner i pandemiens (muligens) siste dager 
av Christine Rosenqvist  

Hikikomori og Inntrengeren 
av Hans Marius Solevåg

Å skrive livet 
av Monika Lorås Rønning

Den indre polferdens funn 
av Inger Emilie Nitter

Mer vann 
av Esben B-J Jaer

Relasjonsbasert tilnærming ved behandling av schizofreni 
- Kasus fra Schizofreniseminar for Sogn og Sunnfjord 

av Asle Kjørlaug

En dag på Chestnut Lodge - 32 år etter 
av Leif Jonny Mandelid

SEPREPs forankring, tradisjon og verdier. Hva tror vi på? 
av Karin Helene Blix Flage

Bokomtaler
av Helen Rønningsbakken 
av Morten A. Brodahl 
av Christine Rosenqvist 

Høringsuttalelse vedrørende planene for Gaustadalleen 34 og Aker sykehus 
av Eivind Eckhoff og Gunnar Brox Haugen