Gå til innhold

Dialog nr. 1

Redaksjonelt

 

Kjære lesere!

Nå er vi allerede langt inne i et nytt år med pandemi. Vår tålmodighet settes på stadig nye prøver, men det gjelder å bevare et realistisk håp og tro på at det berømmelige lyset i tunnelen vil komme til syne nærmere sommeren. For noen har imidlertid restriksjonene blitt for tøffe. Her i hovedstaden opplever det psykiske helsevernet for barn og ungdom en markant økning i henvisninger, særlig blant ungdom. Og en større andel enn før sliter med svært alvorlige tilstander som psykose og alvorlige spiseforstyrrelser. Vi slår et slag for at noe av de statlige coronamidlene burde kunne finansiere en midlertidig styrking av behandlings- og oppfølgingsressurser i denne spesielle situasjonen. 

Når det gjelder voksne med alvorlige psykiske helseproblemer, har det vært liten oppmerksomhet og kunnskap om hvilken innvirkning pandemien har på livskvalitet og helse. En ny undersøkelse fra New York konkluderer med at mennesker som har en schizofrenidiagnose har 2-3 ganger så stor risiko for å dø av COVID-19 som den øvrige befolkningen (online i Jama Psychiatry 27.01.2021). Selv om vi trekker av noe for kulturelle forhold og levekår, er dette faktisk veldig høye tall og svært oppsiktsvekkende. I en vaksinestrategi som tar hensyn til underliggende sårbarhet burde denne gruppen åpenbart vært inkludert. Dette er ikke tilfelle i dagens nasjonale retningslinjer. 

Så til vårens nummer av Dialog. Som kjent prøver vi å tilby en god blanding av kortere og lengre tekster i ulike format, og fra ulike ståsteder. Denne gangen er vi glad for å kunne åpne med en god og grundig artikkel fra Jan Olav Johannessen og Inge Joa som oppsummerer kunnskapsstatus på psykosefeltet. «Moderne psykoseforståelse: Fra hjernelidelse til stresslidelse» kombinerer ulike perspektiver, ikke minst livsløpsperspektivet, og gir oss gode innsikter og økt forståelse. 

Christine Rosenqvist sine refleksjoner handler denne gangen om livsutfordringer og mening. Det er vel verdt å tenke litt over hennes betraktninger om eksistensielle kriser versus galskap. Se også omtalen hennes av boka til Aage Rognsaa: «Kunsten å formidle forskning». Det er forunderlig hvordan de mest personlige betraktninger kan bli de mest interessante for andre. Teksten fra Inger Emilie Nitter handler også i en viss forstand om å håndtere smertefulle og overveldende følelser. Hun har valgt en form hvor betraktningene hennes presenteres i form av en fortrolig samtale med en klok behandler, og hun formidler sitt budskap godt. 

Vi er mange som er kritiske til foretaksreformen for sykehusene, og de rammebetingelsene den har bidratt til for psykisk helsefeltet. I sin artikkel går Leif Jonny Mandelid igjennom konsekvensene av New public management og peker på noen botemidler. En god oppdatering før høstens valg, kanskje?  

Trofaste lesere vil også i år finne et resymé fra årets ISPS Norgekonferanse i januar, denne gangen ikke på det ærverdige Hamar Teater, men digitalt i de tusen hjem. Olav Løkvik formidler det som ble presentert. Foruten ny kunnskap om psykoseforståelse (presentert i egen artikkel her) ble det satt lys på pårørendes situasjon under pandemien. Når det gjelder pårørendes situasjon finner dere også en artikkel i dette nummeret fra Arnhild G. Ottesen, tidligere leder i Landsforeningen for pårørende innen psykisk helse (LPP). Det er dessverre fortsatt langt mellom idealer og realiteter når det gjelder involvering av pårørende. 

En gledelig melding på tampen: Asle Kjørlaug har sendt et innlegg om psykoseminarer i Sogn og Sunnfjord som er inspirert av SEPREPs UPP (Utdanning i psykoterapi ved psykoser). Vi koster også på oss å gi dere en tale som Gunnar Brox Haugen delte med avgangskullet på Tverrfaglig Utdanningsprogram i Tromsø i desember. Av og til kan det være godt og nødvendig å se litt tilbake og minne hverandre på hva som var utgangspunktet for SEPREP og for utdanningsprogrammene. Verdiene er de samme da som nå. Kanskje koker de ned til at vi er alle bra nok. Vi kan inspireres av Rolf Jacobsen til å se oftere mot nord og vi trenger å se hverandre. Eller for å si det med Esben Jaer: Det er plass til deg her på jorden. 

Vi takker Magnus Øverland Dahl for nok en gang velvillig tillatelse til å bruke Hans Normann Dahls bilde. Vil du se flere av bildene til Hans, kan du besøke  https://oslorammeverksted.cornice.no/g00000

Da er det bare å ønske dere en god påske og god lesning. Vi takker så mye for bidragene til dette nummeret. Dere som vil sende inn noe til nr. 2 må gjøre det innen 21. mai. 

Alt godt fra redaksjonen,

Anne Ek

 

Øvrig innhold

Moderne psykoseforståelse: Fra hjernelidelse til stresslidelse. Og noen andre viktige ting om psykose...
Av Jan Olav Johannessen og Inge Joa

Eksistensiell utfordring; - krise, lidelse eller sykdom?
av Christine Rosenqvist 

Strukturell stemoderlighet i psykisk helsearbeid - og forslag til botemidler mot den
av Leif Jonny Mandelid

Pårørende skal bli spurt og oppleve å bli hørt 
av Arnhild G. Ottesen

Resymé fra ISPS Norge-konferansen 2021
av Olav Løkvik 

Dialog mellom pasient og hjelper 
av Inger Emilie Nitter

Schizofreniseminar for Sogn og Sunnfjord - Inspirert av SEPREP sin psykoterapiutdanning
av Asle Kjørlaug

Festtale til Tromsø-kullet 2019-2020
av Gunnar Brox Haugen

Hva dagene har plass til i sjelen 
av Esben B-J Jaer

Bokomtale 
Av Christine Rosenqvist