Gå til innhold

Dialog nr. 4

Redaksjonelt

Kjære lesere! 

Med desembernummeret av Dialog runder vi av et veldig spesielt år, hvor pandemien har preget alle sider av livet. Det vanskeligste for de fleste av oss er helt opplagt den begrensede muligheten til å være sammen med de vi er glad i. For utdanningsprogrammene har det selvsagt vært store utfordringer. Smittevernregler har gjort at studentene på enkelte kull nesten ikke har fått møte hverandre og har måttet forholde seg til en ny digital virkelighet. I tillegg har mange blitt beordret til nye funksjoner med ny arbeidstid. Når en i tillegg skal prøve å ha et liv blir det litt mye. Likevel har de fleste hengt på og gjennomført et krevende studieår. På syv kull er det bare en håndfull med studenter som har kastet inn håndkleet. Det er godt jobba! På den andre siden har de ansatte, veilederne og de lokale koordinatorene kastet seg rundt og gjort en formidabel innsats for å opprettholde undervisning og veiledning. Her har det vært bratte læringskurver og mye kreativitet. Vi i Dialogredaksjonen bøyer oss i hatten for studenter og medarbeidere i SEPREP Tverrfaglig Utdanningsprogram! 

Mens vi er inne på det: vi har registrert en viss forvirring når det gjelder hva som er igjen i Stiftelsen SEPREP etter at Tverrfaglig utdanningsprogram ble virksomhetsoverført til VID vitenskapelige høgskole. Da er det vesentlig å få poengtert at psykoterapiutdanningen (UPP, Utdanning i psykoterapi ved psykoser) lever i beste velgående. Det gjelder som dere vet også Dialog. Dessuten er det mye oppmerksomhet rundt læringsprogrammet SE HELE MEG (sehelemeg.no), som mange vil vite er utviklet av SEPREP i samarbeid med filmskaper Gunhild Asting og Benjamin Solvang fra Stemmene i hodet. Et prosjekt inn i det nye året blir forhåpentligvis å tekste SE HELE MEG på engelsk og presentere programmet for et større internasjonalt publikum.

Så til dagens Dialog. Styreleder Eivind Eckhoff er tilbake med sine betraktninger om hva som er vesentlig i møte med det enkelte psykotiske mennesket. I denne teksten tar han utgangspunkt i et manus fra mange år tilbake. Mye har skjedd siden da, blant annet har recoverybølgen skyllet over landet. Men noe står seg uansett. Her snakker vi om å møte det enkelte mennesket med oppriktig engasjement og interesse, og kanskje personlig mot til å berøres og forandres. 

Vår egen Leif Jonny Mandelid har lenge drømt om å besøke landsbyen Geel, «De gales by» i Belgia. Dette er en oppmuntrende og lærerik historie om inkludering som passer i romjula. Christine Rosenqvist er heldigvis stadig i støtet med sine skarpe iakttakelser og gode refleksjoner. Og Esben Jaer er vi så heldige å kunne betrakte som vår faste huspoet. Også takk til Linda Øye og Gunn Helen Kristiansen. De har begge solid kompetanse fra ulike ståsteder og deler vesentlige poeng med oss. Særlig de siste årene har vi i redaksjonen vært opptatt av å utvikle essayskriving, som en måte å skrive seg nærmere egne erfaringer på. Det har først og fremst vært faglige essay knyttet til praksiserfaringer. Nå har Monika Lorås Rønning sendt oss en berikende tekst om helsefremmende skriving, Sommerdager i skrivelivet. Denne metoden har et personlig innsteg og handler mer om å bli bedre kjent med seg selv. Her skal prestasjoner og ambisjoner legges helt ned. Denne kan være til glede for mange og anbefales varmt. 

På kultursiden falt det naturlig for Gunnar Brox Haugen å løfte fram Kjell Aukrust, han ville ha fylt hundre i disse dager. Les om mannen som kunne se det store i det lille og det pussige i det såre, og som hadde følgende inskripsjon på gravsteinen: Gud velsigne Vår Herre. Vi har fått lov til å trykke et par utdrag av den rykende ferske biografien til Sigmund Løvåsen, med introduksjon fra Gunnar. Kos dere med denne! Se også informasjon om SEPREP-stipendet. 

Da gjenstår det å takke varmt for alle bidrag. Vi i redaksjonen ønsker oss at dere som skriver, eller har lyst til å prøve, vil fortsette samarbeidet med oss inn i det nye året. Frist for bidrag til Dialog nr. 1-2021 er 26. februar. 

God førjulstid og julehøytid til dere alle, og vi høres.

Med vennlig hilsen
for redaksjonen 

Anne Ek

 

Øvrig innhold

Den enkelte pasients lidelse
Av Eivind Eckhoff

GEEL: «DE GALES BY» En historie om inklusjon 
av Leif Jonny Mandelid

Nok en dag - heldigvis
av Esben B-J Jaer

Sigmund Løvåsens biografi om Kjell Aukrust (1920-2002) 
av Gunnar Brox Haugen

«Sommerdager i skrivelivet» 
av Monika Lorås Rønning

Om spørsmålet, forhør eller undring? 
av Christine Rosenqvist

Psykiske reaksjoner kan ikke arves 
av Gunn Helen Kristiansen

Normalisering av galskap
Av Linda Øye

SEPREP-stipend 2021
av Gunnar Brox Haugen