Gå til innhold

Dialog nr. 3

Redaksjonelt

Dialog nr. 3 er dessverre sterkt forsinket, men er i trykken nå. Forventet utsendelsesdato er ca. 12. oktober. 
Vi beklager dette på det sterkeste, og har lagt ut smakebiter på dette nummeret som dere kan lese mens dere venter på at Dialog skal komme i posten. 

Kjære lesere! 

Denne gangen starter vi med en quiz: Hvor tror dere forsidebildet er tatt? A room with a view, liksom? Den oppmerksomme leser vil kjenne igjen bildet fra oppslag i august i Aftenposten og Klassekampen. Det er et autentisk foto av utsikten fra rommet til «Hanna», 22 år. Hun var innlagt på Vestre Viken HF, Blakstad en gang i løpet av vinteren 2020, ble tiltagende urolig under oppholdet og døde av overmedisinering etter 12 dager. I løpet av disse dagene hadde hun kontakt med minst 41 ansatte. Statens  undersøkelseskommisjon for helse- og omsorgstjenesten (Ukom) har undersøkt omstendighetene rundt Hannas dødsfall og publisert rapporten «Dødsfall på en akuttpsykiatrisk sengepost. Risikoforhold ved skjermingstiltak » (Rapport 1-2020) i juni 2020. Saken ble omtalt i Sykepleien seinere i juni, men ble allment kjent gjennom media først i august.

Ukoms rapport kan anbefales. Familiens veldig triste historie gjør særlig inntrykk, og den slutter slik: «Man føler seg veldig liten og det er så mange involvert. Det er masse feil, men hvem skal vi klandre, systemet eller personer? Familien sitter bare med sorgen, så det er ikke noe annet vi kan gjøre, dessverre.» Vel, la oss få minne om at systemer som fremmer maktesløshet ikke er naturgitt. Selvsagt er dette sammensatt, noe som kommer godt fram i rapporten. Likevel har ulike personer makt og myndighet på sine forskjellige nivå i systemet. I dette tilfellet ser det ut til at disse ikke hadde snakket sammen, i hvert fall ikke om forholdene på den aktuelle posten, før alt gikk forferdelig galt. I denne fortellingen savner vi også oppdatert kunnskap om hva som kan trygge en sårbar og utrygg pasient under en periode med skjerming. Overfor Hanna har de varme hjertene tapt. I Hannas tilfelle har det vært vekt på krav og grenser, og i liten grad en mer anerkjennende og dialogbasert tilnærming og et minimum av verdighet. 

Vi er desto gladere for å presentere en skikkelig god behandlingshistorie i dette nummeret. I Marit Bang Jensens artikkel «Gyldne øyeblikk og overraskende hendelser» får vi historien om Tone, en ung jente med schizofrenidiagnose og uten språk. I denne relasjonen benytter terapeuten hele sitt sanseregister for å etablere tillit og etter hvert dialog. Vi benytter anledningen til også å anbefale boka hvor denne artikkelen første gang ble publisert, «Den terapeutiske dansen». Kropp og relasjon i psykoterapi» fra 2009, redigert av Jon Sletvold og Marianne Børstad. Boka er utgitt av Karakteranalytisk Institutt og gir et godt og nyansert bilde av ulike kroppslige og sansemessige innganger til terapi. 

I dette nummeret av Dialog har Inger Emilie Nitter skrevet en svært personlig og uttrykksfull tekst om hvordan hun opplever og forklarer psykoser. «Du skal tillate deg å svinge, sa legen til meg – for 30 år siden. De ordene ble retningsgivende - de ga meg selvrespekt på veien som førte meg hjem – til en tilstand av trygghet. Det var en naturprosess.», skriver Nitter i sin innledning til kapittelet «Å se verden med sansene». Anne Blindheim er erfaringskonsulent ved Haukeland Universitetssjukehus, Helse Bergen HF, og har skrevet et tankevekkende essay som er tematisk i samme gate, om definisjonsmakt og identitet. Eller i bunn og grunn retten til å definere seg selv og eie sin egen historie. 

Dialog har denne gangen flere innlegg som har sitt utspring i hvordan pandemien har påvirket oss. Det samme gjelder det sterke borgerrettsopprøret, og hvordan det kom som en reaksjon på rasistisk motivert vold i USA. Rasismedebattene har også pågått her hjemme på berget, og Leif Jonny Mandelid minner oss om historieløsheten i dette offentlige ordskiftet. Christine Rosenqvist funderer over at hva som får status som vitenskapelig fakta, er avhengig av maktforholdene og hvilke forhandlinger som foregår i samfunnet. Vi står på kjempers skuldre, hevder hun i et skarpt analytisk innlegg om kunnskap og vitenskap, og viser til at all sunn kritikk forutsetter at man vet hva man kritiserer, og hvorfor. Kulturredaksjonens Gunnar Brox Haugen har gått til en forfatter han leste alt av på 1970-tallet og som har fått fornyet aktualitet gjennom dokumentarfilmen «I am not your negro». Den kom for et par år siden og er aktualisert nå med rasismeoppgjøret. Skrivingen om dette fører oss også til Toni Morrison og hennes Nobelforedrag, og hennes beundring for Baldwin. «He invented the language » og «You crowned us», kan stå som nøkkelord her. 

Frank Eriksen har sendt oss en monolog om hvordan det var å vokse opp som en stammende og usikker skolegutt som utviklet noen mestringsstrategier, og hvordan en Tandberg lydbåndopptaker ble forløsende for å venne seg til sin egen stemme. Et kjærlighetsdikt i Arbeiderbladet ble også et vendepunkt og starten på en lang karriere som lyriker. 

Johan Cullberg er en gammel venn og samarbeidspartner av mange av oss i SEPREP. Vi vil gjerne gjøre leserne oppmerksomme på ei ny bok om «Att insjukna i psykos – Förlopp, behandling, återhämtning». Det er til stor inspirasjon for alle oss å vite at Johan Cullberg fortsatt skriver bøker! 

Tusen takk til alle som har bidratt i dette nummeret. Vi beklager igjen sterkt at det ble forsinket. Desto bedre grunner finnes til å kaste seg rundt å skrive til Dialog nr. 4, som uansett skal ut i desember. Frist for å sende inn bidrag er 20. november. 

Vi ønsker dere god lesing og en fin høst, og velkommen tilbake i desember. 

 

Med vennlig hilsen
for redaksjonen 

Anne Ek

 

Øvrig innhold

Gyldne øyeblikk og overraskende hendelser 
av Marit Bang Jensen

Å stå på kjempers skuldre; en risikofylt akrobatisk øvelse? 
av Christine Rosenqvist

Om å forstå den andre som syk 
Av Anne Blindheim

Å se verden med sansene 
Av Inger Emilie Nitter

Hvor ble angsten av 
av Esben B-J Jaer

I am not your negro - James Baldwin og Toni Morrison 
av Gunnar Brox Haugen

En stammers monolog 
Av Frank Eriksen

Om historieløshet 
av Leif Jonny Mandelid

Hvor er logikken? 
Av Christine Rosenqvist

Johan Cullberg med ny bok 
Av Gunnar Brox Haugen