Gå til innhold

Dialog nr. 2

Redaksjonelt

 

Kjære lesere!

Velkommen til sommernummeret av Dialog, som har blitt til i coronaens tid. Nesten umerkelig har de fleste tekstene på ulike måter kommet til å handle om menneskelig sameksistens. Det er rart med det, når vi i måneder har vært henvist til sosial isolasjon og digitale møter, da trer de vesentligste sidene av livet enda tydeligere fram. 

Stiftelsen SEPREP har 30-årsjubileum i disse dager, men inspirerende seminar på Litteraturhuset og annen feiring måtte så klart utsettes. I denne omgangen nøyer vi oss med Gunnar Brox Haugen sitt tilbakeblikk, og gleder oss over at SEPREPs hjerte banker videre. Selv om SEPREP Tverrfaglig Utdanningsprogram ble overført til VID (tidligere Diakonhjemmet høgskole) 1/1 2019, lever i høyeste grad utdanningen i psykoterapi ved psykoser videre i Stiftelsens regi. Vi er opptatt av å tilby en solid og tidsmessig utdanning som tar opp i seg ny kunnskap og kan gjøre en forskjell inn i praksishverdagen. Nå er pensum revidert, og i dette nummeret presenterer Leif Jonny Mandelid tankene bak dette arbeidet. 

Mens vi er inne på nærhet til praksis: Essayskriving er godt egnet for å løfte fram erfaringskunnskap, og gjøre det personlige allment og tilgjengelig som ny kunnskap. Les Marlene Elisabeth Paulsen sitt essay Smilet, hvor hun reflekterer over sine egne reaksjoner i møte med en annen kvinne. På en forbilledlig måte prøver hun refleksjonene sine mot teori, og vi som leser får en ny innsikt. Se også Cecilie Brøvig Almås sin betimelige artikkel Intimitet og psykose, et svært forsømt område fra behandlersiden. 

De fleste av dere vil kjenne til læringsprogrammet SE HELE MEG. Det bygger på serien Stemmene i hodet som gikk på NRK høsten 2017, og har vært en storsatsing i samarbeid med filmskaperen Gunhild Asting. Nå er læringsprogrammet prøvd ut over litt tid, i ulike sammenhenger. Les om erfaringene fra Bjørgvin DPS, hvor Astrid Eggen Nordhaug og Lisbeth Havro har benyttet programmet for dialog i henholdsvis familiegrupper og individualbehandling. Fra Bergen har vi også fått en rapport fra MB-utdanningen (Medarbeider med brukererfaring) ved Carl Martin Olsen. De er nå er inne i sitt 14. år imponerende! 

Et par av dagens tekster tar direkte opp ulike konsekvenser av pandemien. Olav Løkvik reflekterer over hvilke utslag den nye digitale virkeligheten har hatt for undervisning og veiledning i SEPREP TU-programmene rundt i landet. Når filosofien er å møte studentene med samme nærhet, omtanke og interesse som vi ønsker at de i den andre enden skal utøve overfor de mest sårbare blant oss, sier det seg selv at vi må tilbake til personlige møter i fysisk klasserom og veiledningsgruppe. Christine Rosenqvist tar for seg pandemien i et historisk og klassemessig perspektiv, og påpeker utslag som ikke er flatterende for velferdssamfunnet vårt. Heldigvis finnes det også mer håpefulle perspektiver her. Les også Christines omtale av to aktuelle bøker.

Fra Lars Poverud har vi fått en personlig og nær tekst om tilhørighet, eller mangel på sådan. Denne teksten illustrerer svært godt det enkle faktum at tidligere hendelser alltid har betydning for hvordan vi håndterer livet her og nå – på godt og vondt. Lars peker på brukbare veier videre. Marie Therese Strand sin situasjonsbeskrivelse om en hjemkomst har også et budskap om at det er mulig å reise seg og gå videre. 

I et jubileumsår passer det med et realt historisk tilbakeblikk, og Gunn Helen Kristiansen gir oss del 2 om Sinnslidelsens historie (del 1 finnes i nr. 1 2020). Tusen takk til alle som har bidratt i dette nummeret! Frist for å sende bidrag til nr. 3 er 31. august. Og riktig god sommer til alle!

Med vennlig hilsen,
for redaksjonen

Anne Ek

 

Øvrig innhold

Noen tanker ved SEPREPs 30-årsjubileum 
av Gunnar Brox Haugen

Veien mot en ny normalitet 
av Christine Rosenqvist

Intimitet og psykose 
av Cecilie Brøvig Almås

Smilet 
Et essay av Marlene E. Paulsen

Tilhørighet og sånn 
av Lars Poverud

Erfaringer med bruk av dialogopplegget SE HELE MEG 
av Astrid Eggen Nordhaug og Lisbeth Havro

Nærvær og fravær i relasjonsbaserte praksiser 
av Olav Løkvik

VI RUS
av Morten Søndergaard

En bortgjemt engel 
av Marie Therese Strand

Om SEPREP UPPs nye pensum
av Leif Jonny Mandelid

Sinnslidelsens historie - del 2
av Gunn Helen Kristiansen

MB-programmet i Bergen
Av Carl Martin Olsen

Bokomtaler
Av Christine Rosenqvist