Gå til innhold

Dialog nr. 1

Redaksjonelt

 

Kjære lesere!

Det første nummeret av Dialog i det nye året er allsidig og innholdsrikt. Forhåpentligvis avspeiler det situasjonen i SEPREP og i det gode nettverket vårt. Vi har lagt bak oss et år med store endringer, hvor den aller største var virksomhetsoverdragelsen av Tverrfaglig utdanningsprogram fra Stiftelsen SEPREP til VID vitenskapelige høgskole (tidligere Diakonhjemmet høgskole). For oss som jobber begge steder er det en berikelse å ha en fot i Stiftelsen, når vi skal ta vare på SEPREPs hjerte (for å bruke Sidsel Gilberts fine metafor fra 10-årsjubileet i 2000) i en stor høgskole. Som den eneste utdanningen rettet mot mennesker med store og alvorlige helseproblemer som psykose og ROP, er vi ønsket velkommen i en ellers mangfoldig portefølje. For tiden er vi opptatt av å finne en balanse mellom å utdanne gode og samarbeidsorienterte praktikere med solid relasjonskompetanse, og samtidig imøtekomme nye akademiske krav. Vi mener det nye masterprogrammet Helsefremmende relasjonsarbeid kan være et tegn på at det kommer til å gå bra. Programmet starter i VID til høsten, og de som har gått SEPREP TU i VID får full uttelling her og innpasses med 60 studiepoeng. 

Alle som har vært studenter i programmene har pekt på veiledningen som et kjerneelement, mange sier faktisk at det er den som har betydd mest for egen læring og utvikling. I dette nummeret finner dere en presentasjon av grunnlaget for den veiledningen som nok har vært mest toneangivende i SEPREP. Takk til Karin Blix Flage for hennes gode og grundige artikkel, som bygger på  kapittelet henne fra boka Fenomener i faglig veiledning. Dette er høyaktuelt nå som da.

Vidar Bjørn er en dreven og engasjert samfunnsmedisiner. Fra sin nyvunne pensjonisttilværelse har han fortsatt å fundere over den manglende sammenhengen mellom innsats og resultater når det gjelder ROP-behandling. Det har resultert i en masteroppgave, og i sin tur artikkelen i dette nummeret, hvor utgangspunktet er brukernes opplevde nytte av tjenestene. Les hans spennende artikkel om en mulig endring nedenfra og opp.

Opplevd nytte av tjenestene er naturlig nok et knallaktuelt anliggende også for den voksende gruppen av erfaringskonsulenter. Hvilken rolle de skal ha i tjenestene har vært omskrevet og diskutert i Dialog med jevne mellomrom siden starten. Det er en viktig diskusjon. De av dere som følger oss jevnlig kunne lese to innlegg i forrige nummer, nr. 4 2019. Astrid Weber svarte på et innlegg fra Lene Amina Tufte i nr. 3, som igjen var relatert til et foredrag Målfrid Frahm Jensen holdt på Røst-konferansen i Bergen tidligere i 2019. I nr. 4 fikk Lene Amina også anledning til å gi tilsvar til Astrids artikkel. I denne prosessen har vi innsett at Dialog er lite egnet som debattforum, med sine fire utgivelser i året. I dette nummeret finner dere foredraget som Målfrid holdt i Bergen, og vi håper det bidrar til å opplyse saken, se også hjemmesiden vår: www.seprep.no. Med dette tenker vi at punktum er satt for akkurat denne diskusjonen. Det betyr på ingen måte at temaet er uttømt, og vi håper på nye og gode innspill om erfaringskonsulentenes rolle og kompetanse. 

ISPS (International Society for Psychological and Social Approaches to Psychosis) er en organisasjon som står SEPREP nær. Her er det fristende å fortsette med hjertemetaforen, ISPS utgjør et godt og allsidig, internasjo-nalt  nettverk og  uvurderlig påfyll av ny kunnskap. Og ISPS Norge anser vi som vår søsterorganisasjon, nær og kjær. Leif Jonny Mandelid var på konferansen «Stranger i the city» i Rotterdam høsten 2019, og leverer et solid ekstrakt av det som ble presentert der. Den årlige ISPS-konferansen på Hamar i februar hadde tittelen «Back to the future» og handlet helt konkret om ulike behandlingsfor-mer overfor psykose. Her har Christine Rosenqvist gjort seg noen herlige refleksjoner, og mer stoff fra konferansen kommer utover i året. I parentes bemerket jobber vi her i huset med å styrke vårt eget program i Utdanning i psykoterapi ved psykoser - og dette kommer det forhåpentligvis også mere om i seinere nummer.

Se ellers Hans Marius Solevåg sin vakre artikkel om musikk – i relasjoner, og i livet. Gunn Helen Kristiansen er en kjent og god skribent for oss, hun har gitt sin versjon av Sinnslidelsens historie som er en oppfriskning og dels nye tolkninger av gamle myter. Del 2 kommer i neste nummer.

Så er vi i Rusreformens tid, og debatten går høyt om avkriminalisering, og hjelp versus straff. Innleggene fra Morten A. Brodahl og Lars Haukeland belyser til sammen mange av dilemmaene i denne reformen. Og sist men ikke minst: Idrettslaget fra Bergen, Psykiatrialliansen fortsetter suksessen. Se reportasjen fra  studieturen til England ved styreleder og ildsjel Per H. Nilsen. 

Tusen takk til alle som har bidratt i dette nummeret. Legg merke til at vår styreleder Eivind Eckhoff har gjenopptatt skrivingen med en epistel innledningsvis, noe som også styrker SEPREPs hjerte. Forsidebildet er laget av Dang Van Ty, og vi er svært takknemlige for at han velvillig lar oss benytte bildene sine.

Da gjenstår det bare å minne om frist for bidrag til neste nummer, som er 21. mai. Vi ønsker dere alle en fin vår i mellomtiden!
 

Med vennlig hilsen,
for redaksjonen

Anne Ek

 

Øvrig innhold

Mine erfaringer med helsebyråkratiet  
av Eivind Eckhoff 

Å snu på flisa - mellomlederes handlingskompetanse i endringsarbeid  
av Vidar Bjørn 

«Back to the future». En stemningsrapport  
av Christine Rosenqvist  

Selvavgrensning i veiledning  
av Karin Blix Flage 

Lydsporene i livet 
av Hans Marius Solevåg 

Fremmed i verden, fremmed i byen, fremmed i seg selv: 
Om forholdet mellom psykisk lidelse og fravær av helende relasjoner  

av Leif Jonny Mandelid 

Sammen mot stigma  
av Målfrid J. Frahm Jensen 

Dødsforak - Forakt for døden? 
Av Christine Rosenqvist 

Hjelp i stedet for straff  
av Morten A. Brodahl 

Fri flyt av narkotika? 
av Lars Haukeland 

Sinnslidelsens historie - del 1 
av Gunn Helen Kristiansen

Psykiatrialliansen på studietur til England  
av Per H. Nilsen