Gå til innhold

Dialog nr. 4

Redaksjonelt

Kjære lesere!

På SEPREP TUs landssamling for veiledere og lokale koordinatorer på Sommarøy i oktober, var vi så heldige å få høre Rita Sørly snakke om fortellingens plass i psykisk helsearbeid. Det minnet meg om hvor vesentlige fortellingene våre er for opplevelse av sammenheng i tilværelsen. Fortellingene om oss selv skaper kontinuitet i livene våre. Fortiden bindes sammen med nåtid og kan bidra til framtidshåp, hvis vi er heldige. Rita Sørlie har arbeidet med fortellinger og narrativ praksis i mange år, og i dette nummeret presenterer vi et essay basert på foredraget hennes. Dere finner også en fortelling vi tror dere vil like her.

Erfaringskonsulentenes rolle og arbeidskår har vært tema i Dialog gjennom flere år. Christine Rosenqvist sitt bidrag i dette nummeret peker på det store behovet for  erfaringskunnskap i tjenestene – men dette står ikke i stil til manglende innramming av erfaringskonsulentene som profesjon fra helsemyndighetene sin side. Hennes påpekninger av hva som faktisk skal til for at man kan kalles en profesjon, utgjør et bakteppe til synspunktene fra Astrid Weber og Lene A. Tufte. Astrid Weber sin tekst er en reaksjon på innlegget fra Lene Tufte i forrige nummer, og Lene Tufte har fått anledning til å gi tilsvar her. Lars Poverud sitt spørsmål om det er lov til å være sjuk, stammer selvsagt også fra et brukerståsted og bygger på dyrekjøpte erfaringer. Det er et veldig betimelig innspill i disse recoverytider. Nå skal all behandling enten skal skje poliklinisk og desentralisert eller i form av kortest mulig innleggelser. Gode behandlingstilbud hvor folk kunne være over tid for å styrke egne ressurser og øve seg på å delta i større og mindre fellesskap, er en saga blott. Å behøve å bli tatt vare på passer ikke med tidens mantra. Brukermedvirkning forstås lett som en aktiv og tydelig holdning hvor du tar stilling til ulike tiltak som skal føre til medborgerskap og aktiv samfunnsdeltakelse. Det burde være lov å ikke alltid være der. 

Esben Jaer er heller ikke helt der, når han beskriver kortslutning – på sin sedvanlige måte, full av overraskende sammenstillinger og metaforer. Vi er også glad for tekster fra Lars Haukeland, han formidler også inntrykk basert på erfaring, i dette tilfellet som fagutøver i psykisk helsevern. 

Dere vil også finne en omtale av Svein Haugsgjerds bok fra 2018, skrevet av Karin Blix Flage. Haugsgjerd er en nestor i psykosebehandling, og en av grunnleggerne av SEPREP. Videre har kulturredaksjonen v/ Gunnar Brox Haugen valgt å ta for seg det han (og flere) kaller verdens vakreste kjærlighetshistorie, Dsjamilja av Tsjingiz Ajtmatov. Konteksten til denne historien har også storpolitiske pekere. Dang Van Ty har latt oss bruke sine flotte xylografibilder. 

Dette året startet så å si med at hustegneren vår, Hans Normann Dahl, gikk bort. Nå drar det seg mot jul, og vi synes det passer med Snekker Andersen revisited – fra Dahl sin fantastiske strek. Takk til hans sønner Magnus Øverland Dahl og Kristian Øverland Dahl for velvillig tillatelse. Mens vi er inne på det, Prøysens klassiske julefortelling er trykket i nytt opplag og kinoene viser en ny versjon av historien i disse dager. 

Vi vil takke alle bidragsytere som fortsetter å berike oss i redaksjonen og dere lesere, for inspirasjon og kunnskap. Bidrag til neste nummer må være hos oss innen 20. februar 2020. Så ønsker vi hver og en av dere en god og fredelig jule- og nyttårshelg.

 

Med vennlig hilsen,
for redaksjonen

Anne Ek

 

Øvrig innhold

 

DET STORE SPØRSMÅLET – hvilken plass har fortellinger i psykisk helsearbeid?
av Rita Sørly

Kortslutning
av Esben B-J Jaer

Erfaringskonsulent; - et yrke i vekst, men med voksesmerter? 
Av Christine Rosenqvist

Dsjamilja – verdens vakreste kjærlighetshistorie
av Gunnar Brox Haugen

Vaktbikkje skaper håp 
av Astrid Weber

Tilsvar om erfaringskonsulenter 
av Lene Amina Tufte

Er det lov til å være sjuk for tida?
av Lars Poverud

Tekster
av Lars Haukeland

Bokanmeldelse av boken Å møte psykisk smerte
av Karin H. Blix Flage