Gå til innhold

Dialog nr. 2

Redaksjonelt

Kjære lesere!

I disse dager foreligger forslag til en rykende fersk felles lov for all bruk av tvang i helse- og omsorgssektoren. Målet er som kjent å oppnå mindre og riktigere bruk av tvang. Østenstadutvalget har bestått av fagfolk, brukere og pårørende, og har jobbet med dette lovutkastet i tre år. Helsedepartementet har laget et godt sammendrag som vi formidler i dette nummeret. Den nye tvangsloven blir nå sendt ut på høring, og vi anbefaler alle å sette seg inn i dette. Hvordan den nye loven til syvende og sist blir utformet kommer til å bestemme rammer og retning for bruk av tvang i overskuelig framtid.

Hvordan tvang kan oppleves og berøre oss på ulike måter og gjennom ulike posisjoner er tema for essayet til Stian Omar Kistrand. Han skriver om dette ut fra en personlig erfaring, med utgangspunkt i en sterk og god relasjon til sin pasient. Stians beskrivelser og refleksjoner er likevel allment interessante og berører meg som leser. 

Styreleder i SEPREP Eivind Eckhoff gir oss et nytt kapittel i serien av betraktninger. Han har satt seg fore å belyse vesentlige tema når det gjelder behandling og samarbeid med de mest utsatte og sårbare personene blant oss. I dette nummeret skriver han om sin egen vei til å forstå betydningen av håp.  

En ny bidragsyter hos oss er Kjell Arnold Nyhus. Han har tilbragt 40 dager på fjellet, ikke Musa Dagh, men alene på en hytte i Trollheimen. Om dette har han skrevet en bok som heter 40 dager og 40 netter. En fortelling om stillhet. For oss i Dialog skriver han særlig om erfaringen av uutsigelighet og kontemplasjon. En drøy øvelse! Likevel er selvpålagt stillhet en annen sak enn utenforskap, som er tema for Helen Rønningsbakken sin 1. maitale, like aktuell hele året egentlig. I motsatt ende av skalaen deler Christine Rosenqvist sine betraktninger om erfaringsdeling og brobygging.

Legg merke til nye stemmer som bidrar med tekstene sine, Marie Therese Strand og Ole K. Ole K sine tekster er også sangtekster, og vi reklamerer gjerne for EP som kan bestilles direkte fra artisten selv. Esben B-J Jaer er nesten som husdikter å regne, og det er vi glade for.

Vi kommer ikke utenom det veldig triste at Gunvor Orderud gikk bort i april. Gunvor var en varm, visjonær og nærværende styreleder for SEPREP i syv år. Takk til hennes nære kolleger ved Søndre Oslo DPS som har sendt oss et vakkert minneord. 

Tusen takk til alle bidragsytere! Da gjenstår det å ønske dere og alle lesere en kjempegod sommer.

Frist for bidrag til Dialog nummer 3 er 30. august.
 

Med vennlig hilsen,
for redaksjonen

Anne Ek

 

Øvrig innhold

Betydningen av håp 
av Eivind Eckhoff

Din tanke er fri? 
For fullt orkester 
av Esben B-J Jaer

Å dele erfaringer - er det grensekrenkelse, grenseoverskriding eller brobygging?  
Av Christine Rosenqvist

Utenforskap 
av Helen Rønningsbakken  

Grip meg eller begrip meg 
av Marie Therese Strand

Stillhet 
av Kjell Arnold Nyhus  

Sammen i tvangens grotte 
av Stian Omar Kistrand

Gunvor S. Orderud (1950-2019)  
av Sidsel Horn Nørgaard, Torill Gjerpe Hansen, Kari Vangen, Katrine Hippe, Eli Lund Magnusson, Mona Semb

REDD   
av Ole K

Tvangsbegrensningsloven lagt ut på høring - NOU 2019:14