Gå til innhold

Dialog nr. 1

Redaksjonelt

Kjære lesere!

Det er et stort savn at Hans Normann Dahl gikk bort 29. januar i år. Dere som har fulgt Dialog en stund, har kunnet glede dere over utallige fantastiske illustrasjoner fra hans hånd i årenes løp. Vi i redaksjonen har opplevd det som en stor ære og glede at han var SEPREP-venn og fast hustegner for oss. Vi er glad for å kunne trykke Lars Elton sitt minneord i dette nummeret. Vi har også funnet fram en av Hans Normann Dahl sine egne nedtegnelser, en ganske spesiell historie om et sykehusopphold i Warszawa som kan gå for å være en levende beskrivelse av en psykotisk episode fra lasarettet. I tillegg vil vi dele med dere gamle og nyere tegninger og litografier. 

I skrivende stund er det faktisk 8. mars, og hva kunne passe bedre på forsiden enn denne frodige damen ved tømmene. Hun kan også tjene som en peker til temaet recovery. Marius Veseth, Åse Skjølberg og Ottar Ness sin artikkel Recovery og levde liv rammer inn dette begrepet og knytter det til noen svært interessante sider ved dagens praksis. Det viser seg igjen at oss og dem - posisjonene er en hard negl.

Vi har lagt bak oss den årlige ISPS-konferansen på Hamar. ISPS står for International Society for Psychological and Social Approaches to Psychosis. Konferanseprogrammet var godt og praksisrelevant som alltid, men dårlig besøkt i år. Vi tror det skyldes skrinne økonomiske tider og liten tilgang på utviklingsmidler for de som jobber på grasrota. Dere som vil vite mer om hva ISPS Norge vil oppnå, og kanskje bli inspirert til å delta neste år, finner Cecilie Brøvig Almås sin åpningshilsen i dette nummeret. Teksten fra Christine Rosenqvist knytter også an til denne konferansen.

Vi er veldig glad for bidragene fra skribenter med egne erfaringer som pasienter og pårørende. Det har en stor verdi å løfte fram erfaringskunnskap på en sånn måte at andre kan kjenne seg igjen, og det blir en allmenn kunnskap. Det gjelder i aller høyeste grad Esben Jaer, som regelmessig gleder oss med nye tekster i innboksen. Ellers i dette nummeret finner dere nok en porsjon med malurt i begeret fra Morten A. Brodahl. Videre skriver Helene Rønningsbakken om sine egne og andres rystende erfaringer som pårørende, og viser fram til flere bidrag fra henne. Velkommen også til nye skribenter som vil prøve seg.  

Leif Jonny Mandelid oppsummerer grundig siste nytt når det gjelder forebygging og tidlig innsats ved psykose, fra The International Early Psychosis Association (IEPA) sin konferanse i Boston høsten 2018. Eivind Eckhoff er styreleder i SEPREP og står bak refleksjonen om Relasjonens betydning. Eckhoff har samarbeidet med mennesker med psykose i en årrekke, og knytter temaet sitt direkte til disse erfaringene. Her befinner vi oss så å si i SEPREPs hjerte, og vi ser fram til flere betenkninger fra ham utover i året. 

Så tusen takk for alle bidrag til dette nummeret. Vi ønsker alle god lesing og en fin vår, og med påske om litt. Vi høres igjen i juninummeret. Frist for innsending av bidrag er 16. mai. 
 

Med vennlig hilsen,
for redaksjonen

Anne Ek

 

Øvrig innhold

Relasjonens betydning 
av Eivind Eckhoff

Litt sulten og 13-angsten  
av Esben B-J Jaer

Recovery og levde liv  
Av Marius Veseth (Universitetet i Bergen), Åse Skjølberg (Helse Førde) og Ottar Ness (NTNU) 

Hans Normann Dahl (1937-2019): En radikal bamsefar og rød romantiker  
av Lars Elton

Hans Normann Dahls beretning fra hospitalet utenfor Warszawa førjulsvinteren 1965  
av Hans Normann Dahl 

Større spennvidde og begrensninger i forebygging og tidlig intervensjon ved psykoser 
av Leif Jonny Mandelid

Som å leve i krig 
av Helen Rønningsbakken 

SEPREP-stipendet for 2019 er tildelt Psykiatrialliansen 
av Gunnar Brox Haugen

Lønner det seg egentlig å være ærlig? 
av Morten A. Brodahl

Ubehag og behag i kultur, mening og psykose. Innledning til den 15. konferansen i ISPS Norges regi 
av Cecilie Brøvig Almås

Hvis psykiatrien ikke fantes 
av Christine Rosenqvist