Gå til innhold

Dialog nr. 2

Redaksjonelt

Kjære lesere!

Dere som har fulgt Dialog en stund, har sett at essayformatet er et hot tema hos oss. I dette nummeret er vi så heldige å få trykke Astrid Webers vitenskapelige essay «Å se livsmotet i smerten». Det er den lengste teksten som noen gang har stått på trykk i Dialog. Vi tenker ikke nødvendigvis at omfanget representerer et eksempel for andre som har lyst til å prøve seg her, men vi har ikke ønsket å kutte i denne teksten. Den har som utgangspunkt en fortelling om et sterkt møte. Fortellingen danner grunnlag for en kritisk refleksjon over denne erfaringen. Essayet er et forbilledlig eksempel på hvordan det er mulig å gå i aktiv dialog med tema fra ulike teoretiske og litterære kilder og prøve ut sine egne refleksjoner. Gled dere!

Prosjektet Mening og mestring er et e-læringsprogram basert på NRK-serien Stemmene i hodet, som vi har store forventninger til. Nå er vi godt i gang med å prøve ut deler av materialet, og samle inn tilbakemeldinger. Les Olav Løkviks oppsummering av prosjektet til nå, og merk dere lanseringen på Filmens Hus i Oslo 14. september. Olav Løkvik bidrar også med et intervju fra engasjerte seprepere (nytt substantiv som nå er skriftliggjort) i Risør kommune. Hvis noen undres over vinterlige foto, er det bare å ta full knegang fra redaksjonen sin side. Denne reportasjen skulle vært med i marsnummeret, men falt ut. Vi beklager det. Den er heldigvis ikke blitt dårligere av å ligge over våren.

Leif Jonny Mandelid følger med på hva som rører seg i den internasjonale sammenslutningen for unges psykiske helse (IAYMH). Når han her refererer fra den siste kongressen i Dublin høsten 2017, legger vi merke til at trenden fortsatt er digital. Som ved forrige korsvei i Montreal i oktober 2015, ble det presentert et ukjent antall nettbaserte verktøy og hjelpemidler. Og dette er ungdommen som ventet komfortabel med. Denne gangen merker vi oss imidlertid også en stor oppmerksomhet på folkehelseperspektivet, hvor behovet for bredt anlagt informasjon og opplysningsvirksomhet ble løftet fram. Mange har pekt på hvor viktig det er med inkludering og aksept av mangfold og forskjellighet, for at den oppvoksende slekt skal bevare sin psykiske helse.

På kulturfronten er det Vinje som regjerer. Som Bjarne Myrstad skriver, «Det er 200 år sidan denne eineståande diktaren og pressemannen vart fødd.» Se Myrstads artikkel, som er et portrett av et svært usedvanlig og engasjert menneske. En liten kuriositet her er at han på visse måter sammenligner Vinje med gamle og gode Paulus. Videre har Gunnar Brox Haugen igjen blåst støv av sin gamle helt Jens Bjørneboe. Dere vil se hvor helt utrolig aktuelle tekstene hans fra 50- og 60-tallet er i vår omskiftelige verden anno 2018. 

Esben Jaer og Lars Poverud er på hver sin måte erfarne og uttrykksfulle skribenter, og vi har hatt stor glede av tekstene deres – for Esben Jaer sin del gjennom flere årtier. Denne gangen har vi vært så heldige å få bidrag fra dem begge. Hans Marius Solevåg sin poetiske refleksjon over en arbeidshverdag i Bergen hjelper oss å huske på den styrken som ligger i poesien, og at den i aller høyeste grad har med livene våre å gjøre. 

Christine Rosenqvist anbefaler tre høyst ulike bøker bakerst i dette nummeret, på sin egen personlige måte. Vi er innom en fagbok, en diktsamling og en biografi i romanform. Målfrid J. Frahm Jensens diktsamling er skrevet på nynorsk, og vi får en smakebit. Når det gjelder nynorsk-andelen i Dialog har vi svært mye å gå på. Men vi er glad for det vi får, og for kvaliteten på bidragene. 

Til slutt er det på sin plass med en liten orientering om situasjonen for SEPREP TU, det tverrfaglige utdanningsprogrammet. De sentrale helsemyndighetene, HOD og Hdir, har lenge ønsket at programmet skulle sikres videreføring. For oss vil det bety å slippe den litt usikre tilværelsen med finansiering fra år til år. Nå er det også kommet nye krav fra NOKUT, det statlige tilsynsorganet for høyere utdanning. De nye kravene gjør det nødvendig med formell og praktisk forankring i en høgskole eller universitet. Gjennom de siste månedene har vi hatt samtaler med kolleger fra VID (tidligere Diakonhjemmet høgskole), og prosessen går nå i retning av en virksomhetsoverdragelse. Vi har godt håp om at studentene som tas opp i SEPREP TU til høsten også blir studenter ved Fakultet for helsefag, VID. Det er verdt å merke seg at organisering og innhold for SEPREP TU blir videreført, inkludert den lokale forankringen. Og vi tror dette blir bra. 

Da gjenstår det å takke alle bidragsyterne til dette nummeret. Vi er så takknemlige for de gode og varierte bidragene vi mottar, og det er verdifullt at dere som skriver befinner dere i ulike situasjoner og har helt forskjellige ståsteder. Det gjør det til et privilegium å redigere Dialog. Tusen takk alle sammen!

En særlig takk til Mathilde Tangen Alfsen sin mor som lar oss få bruke Mathilde sine bilder. Forsidebildet er olje eller akryl på lerret, skåret i maling. År ukjent. 

Frist for å sende bidrag til nr. 3 er 31. august. I mellomtiden ønsker vi dere en riktig god sommer!

Med vennlig hilsen, 
for redaksjonen

Anne Ek

Øvrig innhold


Å se livsmotet i smerten
av Astrid Weber

Fontenehuset inkluderer
av Esben B-J Jaer

Prosjekt Mening og Mestring lanseres på Filmens Hus 
av Olav Løkvik

Aasmund Olavsson Vinje - Han kjempa for eit betre Noreg
av Bjarne Myrstad

Før, mellom og etter ordene. Uventet frynsegode mellom oppdrag
av Hans Marius Solevåg

Litt mer om Jens Bjørneboe - lyrikeren og essayisten
av Gunnar Brox Haugen

Kampen for åpenhet, mangfold og inklusjon i tenårene
av Leif Jonny Mandelid

Jeg liker å være menneske 
av Lars Poverud

Utvikling av lokalt faglig samarbeidsnettverk i Risør kommune 
av Olav Løkvik

Bokomtaler av Christine Rosenqvist:  
«Etikk i psykiske helsetjenester»    
«Innestengd» 
«Mor om natten»