Gå til innhold

Dialog nr. 1

Redaksjonelt

Kjære lesere!

Velkommen til Dialog nr. 1, som vi håper har nådd ut til dere før påskehelga. Denne gangen finner dere en fin blanding av artikler, saksinnlegg og mer litterære tekster, fra fagfolk, folk med brukererfaringer og pårørende. Dette er veldig gledelig. For dere som kunne tenke dere å skrive, men ikke har tatt skrittet fullt ut, tror vi de ulike bidragene kan være en inspirasjon og oppmuntring til å prøve seg.

Etter det vellykkede skriveseminaret i desember, i regi av Dialog, har vi blitt enda mer motivert til å utvikle essayformatet. Essay er egnet til å løfte fram og gyldiggjøre erfaringskunnskap, fordi dette formatet nettopp tar utgangspunkt i en erfaring eller fortelling som er selvopplevd. For studenter i utdanningene kan det dreie seg om en praksisfortelling. Uansett, vi har alle erfaringer og fortellinger på lager. Og fortellingen i essayet blir i sin tur brynt mot egne refleksjoner, slik at det trer fram noen tema – som igjen kan prøves mot litteratur og teori. Slik kan det som i utgangspunktet er en personlig erfaring, bli løftet fram og gjort allmenngyldig. Dette kan selvsagt gjøres på tusen måter, og lite er feil. Men les allikevel Christine Rosenqvist sitt essay, denne teksten er et ektefødt barn av skriveseminaret. Kanskje den vekker gjenklang og skrivelyst?

Selvsagt er vi fortsatt svært glade for – og avhengige av – gode fagartikler. Vi anbefaler på det varmeste bidraget fra Leif Jonny Mandelid, som løfter fram kjernen i psykisk helsearbeid og behandling: De helende relasjonene.

Relasjoner er også sentralt i en ny, stor satsing fra Stiftelsen SEPREP, i samarbeid med folkene fra NRK-serien Stemmene i hodet: Prosjektet Mening og mestring ved psykoselidelser, internt under navnet M&M. Det dreier seg om et nyskapende læringsprogram til bruk for personer med psykoseproblematikk og deres pårørende, fagfolk og studenter. Etter at vi blir litt kjent med hovedpersonene, blir klipp fra serien ordnet tematisk, og sammenhold med tekster. Videre vil det bli utarbeidet spørsmål til samtaler og diskusjon. Programmet finansieres av Extrastiftelsen, og kan streames gratis på SEPREPs nettsider fra september. En grundigere presentasjon av prosjektet M&M kommer i juninummeret av Dialog.

Tusen takk til alle bidragsyterne i dette nummeret for opplysende, gode og bevegende tekster. Vi ønsker dere og alle lesere en riktig god påske, og minner om fristen for bidrag til Dialog nr. 2 som er 24. mai.

Med vennlig hilsen,
for redaksjonen

Anne Ek

 

Øvrig innhold

"ALL YOU NEED IS LOVE". Om kampen for å skape helende relasjoner i psykisk helsearbeid
av Leif Jonny Mandelid 

Når erfaringene blir viktige
av Stian Omar Kistrand

Askeladden, de gode hjelperne og statsmannen fra Tangen
av Gunnar Brox Haugen

Det er lenge siden vi har hørt fra pårørende
av Arnhild G. Ottesen

Om essayskriving, minner, brukerstemmen som kilde for kunnskapen og hvorfor det er så viktig å skrive
av Christine Rosenqvist 

Å tilpasse seg, beskytte seg eller finne sin egen vei i forbrukersamfunnet
av Morten A. Brodahl

Inntrykk fra ISPS Norge-konferansen på Hamar 1. og 2. februar 2018
av Anne Ek

Et halvt tusen fagutøvere i Agder har gjennomført SEPREP Tverrfaglig Utdanningsprogram siden 2001
av Olav Løkvik