Gå til innhold

Dialog nr 4

Redaksjonelt

Kjære lesere!

«Vi trenger kjærlighet» er et utvetydig budskap fra ungdommene i Forandringsfabrikken. Disse ungdommene har dyrekjøpte erfaringer fra skole, barnevern og psykisk helsevern. Gjennom 10 år har de samlet kunnskap fra et tusentall barn og unge i Norge ved hjelp av kartleggingsprosjekter og deltakende metodikk. En av kampsakene deres nå, er å inkludere begrepet kjærlighet i den nye barnevernsloven som er på trappene. Vi synes dette passer som eksempel på det vi oppfatter som en trend, og som har vært særlig tydelig i det året vi runder av nå: At brukerkunnskap er på vei til å bli synlig og gyldig, og at likeverdige relasjoner anerkjennes som en forutsetning for vekst og gode prosesser. 

At tjenestene innen psykisk helse har fått et mykere ansikt og en mer menneskelig tilnærming, kan lett bli store ord og ønsketenkning. Og for all del, vi hører fortsatt om smertefulle og krenkende opplevelser. Likevel er noen konkrete tiltak faktisk på plass. Det er etablert medisinfrie behandlingstilbud i alle helseregioner, og noen  - som på Kronstad DPS i Bergen, og UNN i Tromsø - er godt i gang. I SEPREPs utdanningsprogram har psykososiale tiltak og modeller vært formidlet som en bærebjelke i psykosebehandling siden starten i 1998, og vi synes det er gledelig at gamle og nye behandlingsmiljøer tar en ny omdreining på denne kunnskapen. Det betyr ikke at vi er imot medisiner. Det betyr at tiden hvor medisinering var en selvfølge, er over. Vi siterer teamet ved TIPS Sør-Øst, som skriver i et tilsvar til en jente med schizofrenidiagnose, i Aftenposten 21. november: «Medisiner kan være en viktig del av behandlingen av psykose. Noen trenger medisiner i lengre tid, andre i kortere perioder eller ikke i det hele tatt. Dette er forskjellig fra person til person.» Vi synes dette er klar tale fra et offentlig kompetansemiljø.

En annen synlig endring er en lovendring som har til hensikt å redusere bruk av tvang. Fra 1. september sier Psykisk helsevernloven at tvang bare kan brukes når pasienten ikke har samtykkekompetanse. Det er ikke opplagt hva dette betyr, og vi benytter anledningen til å anbefale et svært klargjørende hefte om dette temaet utgitt av erfaringskompetanse.no, og ført i pennen av Arnhild Lauveng. Dere finner annonse bakerst i dette bladet. 

Dette er jo et slags julenummer, og vi slår oss løs med de beste julediktene. Vi har også kostet på oss en presentasjon av Hans Norman Dahl, som faktisk har vært og er en trofast bidragsyter i form av illustrasjoner og forsidebilder. I anledning 80-årsdagen hans er det gitt ut en nydelig biografi. Med velvillig tillatelse fra forfatter og hovedperson, trykker vi Kai Sibbern sitt mangslungne intervju. Og ikke å forglemme Leda og svanen, som pryder forsiden denne gangen.

Dere vil ellers finne tekster fra ulike ståsteder. Som lovet i forrige nummer, har vi mer fra Debra Lampshire. Hun er ganske så besk når hun skriver om maktforhold i institusjonene. Likevel er det håpefulle tekster på den måten at vi har plass på samme lag, hvis vi tør å gjøre det vi vet er rett. Dette er et korstog mot oss og dem-tenkning. Se også interessante betraktinger fra Gunnar Brox Haugen om relevansen av Ivan Illich og «Medisinsk nemesis» i dag, i hvert fall artig for oss som er født i steinalderen. Dere som er interessert i forskning og kunnskapsutvikling, les Christine Rosenqvist sin artikkel og tygg litt på begrepene medforskning og aksjonsforskning. Hm… hvilket er best, mon tro? Christine har også skrevet et minneord om den vennlige og kunnskapsrike professoren Regi Enerstvedt. Noen vil huske hans betraktinger om arbeidets velsignelser her i Dialog et par år tilbake. Leif Jonny Mandelid sitt bidrag denne gangen handler om kommunikasjon og identitetsdannelse i møte med en digitalisert hverdag. Den kan leses som en grøsser. 

Fra Lars Poverud har vi igjen vært så heldige å få noen betraktinger av språklig karakter. Nå er det mestringsbegrepet som får seg en trøkk. Kanskje vi bare skulle begynne å snakke sammen helt vanlig, liksom? Fra Bergen kommer et musikalsk innslag. Det er musikkterapi forkledd som soul party. Hør på web-lenken også, det er kul musikk. Og vi i redaksjonen stiller oss fullt og helt bak tittelen på teksten til McAuley, Samuelsen og Lydvo: Fokus på det friske i det nye året!

Til slutt, tusen takk til dere som har bidratt til dette nummeret. Frist for innsending av bidrag til nr. 1-2018 er 23. februar.

God lesing, og GOD JUL til alle!

Med vennlig hilsen, 
for redaksjonen

Anne Ek

 

Øvrig innhold

Morgendagen, medforsking og maktforskyvning
av Christine Rosenqvist

Posørfabrikken - Når dokumentasjon fortrenger kommunikasjon
av Leif Jonny Mandelid 

Har du mestringsfølelse nå?
av Lars Poverud 

Ivan Illich: Frigjøringsteologien og Medisinsk nemesis i dag
av Gunnar Brox Haugen

Utenfor atelieret: Samtale med kunstneren Hans N. Dahl
av Kai Sibbern

Evolusjon eller Revolusjon?
av Debra Lampshire, til norsk ved Christine Rosenqvist

Fokus på det friske i det nye året
av Francis McAuley, Preben Samuelsen og Øystein Lydvo

Korte inntrykk fra Schizofrenidagene 2017
av Gunnar Brox Haugen

Minneord - Regi Enerstvedt, professor emeritus, Universitetet i Oslo
av Christine Rosenqvist

SEPREP-stipend 2018
av Gunnar Brox Haugen