Gå til innhold

Dialog nr 2

Redaksjonelt

Kjære lesere!

Velkommen til et allsidig juninummer. Takket være bidragsytere fra fjern og nær finner dere tekster fra ulike ståsteder og med forskjellig tematikk. Vi er skeptiske til å la tekster ligge og vente noe særlig, for å samle opp og sette lys på enkelte tema. Tekst er i stor grad ferskvare, både når det gjelder innhold og måten å formidle stoffet på. Jeg vet for eksempel at jeg skriver litt annerledes nå enn for ett år siden. Derfor består Dialog av det dere som sender inn bidrag til enhver tid er opptatt av, og det vi i redaksjonen mener er relevant og interessant. (Det betyr ikke at det ikke finnes tekster fra mange tiår tilbake, og hundreår for den saks skyld, som fortsatt står seg). Så vi håper at dere i dette mangfoldet likevel finner en rød tråd som handler om et humanistisk blikk på menneskelige relasjoner i alminnelighet, og fenomener knyttet til alvorlige psykiske problemer som psykose i særdeleshet. 

Litt om innholdet i dagens nummer: Vi har lenge vært opptatt av psykisk helse i en flerkulturell kontekst, men har kanskje ikke lagt tilstrekkelig vekt på at tolkene faktisk er nøkkelpersoner i veldig mye kommunikasjon. Og ikke visste jeg at Leif Jonny Mandelid har veiledet tolker i årevis. Les hans gode og informative artikkel om tolkenes erfaringer og dilemma i sitt daglige arbeid.

Når det gjelder tekster som står seg, har Gunnar Brox Haugen funnet fram sin Bjørneboe. Jens Bjørneboe sine betraktninger om pedagogikk og relasjonen mellom elev og lærer er forfriskende og forbløffende relevante fortsatt. Inge Eidsvåg er på samme banehalvdel, og tekstene fra diss kjempene i norsk skolehistorie og litteraturhistorie knyttes sammen av Gunnar -  som også trekker noen tråder til våre egne tverrfaglige utdanningsprogram.

Ikke noe begrep blir mer brukt for tiden enn recovery. Vi ønsker å forstå dette begrepet som brukerens og pasientens opplevelse og eierskap til sin personlige bedringsprosess. Men hva hvis recoverybegrepet blir annektert av de institusjonene som i utgangspunktet bestemte hva som var bra for den enkelte? Vi anbefaler Christine Rosenqvist og Morten A. Brodahl sine refleksjoner, og Stian Omar Kistrands tekst som peker på valgfrihet som premiss. Lars Poverud berører temaet utfra sin dobbeltposisjon som ansatt og innlagt, og har interessante synspunkter på hierarki – og på hva som hjelper. Videre har vi fått tillatelse til å gjengi Eskil Skjeldal sitt kapittel fra boka Levd liv, som Nasjonalt kompetansesenter for erfaringskompetanse ga ut i 2016 - med den samme Skjeldal som redaktør. I kapittelet Om fenomener og begreper diskuterer han hva disse kan bety for de menneskene det gjelder. Her snakker filosofen på en måte som angår oss. 

Mens vi er inne på bøker, takk til Jan Kåre Hummelvoll for grundig omtale av vår egen bok Mening og mestring ved psykoser, som finnes bakerst i dette nummeret. Betimelig nok er ellers vår nasjonale sjef for fysisk aktivitet, Toril Moe, på banen med siste nytt om hvordan vi alle er skapt for bevegelse, og har best av å ta dette på alvor.

En liten internasjonal seksjon er det også i dette nummeret. Vi har lenge visst at vi kan lære mye fra Nederland når det gjelder organisering av tjenester, særlig FACT-teamene. Og det var inspirerende og lærerikt denne gangen også. Antakelig er skadereduksjonspolitikken i Amsterdam mer en kuriositet enn direkte overførbar, men les og gjør dere noen tanker selv. Audun Pedersen sin friske og innholdsrike Russland-reportasje vil nok være mer ukjent stoff for de fleste, så se om dere ikke  finner noen overraskelser.

Kristiansand kan neppe sies å være utland, men ikke desto mindre har byen vært åsted for en stor internasjonal konferanse om traume og psykose. Se Olav Løkvik sitt referat, og følg med i dette feltet. Først for to år siden møttes de to store fagmiljøene knyttet til henholdsvis psykose og traume på den første konferansen i Kristiansand. Dette er et nødvendig samarbeid for utvikling av ny kunnskap -  som har stor betydning for mange mennesker.

Dere som er bidragsytere og abonnenter kan vite om at vi i redaksjonen vil arrangere et én-dags skriveseminar ut på høsten 2017. Foreløpig vet vi bare at selve skriveseminaret blir kostnadsfritt, det blir i lokalene våre i Oslo og det kommer til å handle om essayskriving. Sannsynligvis er det flere som har lyst til å være med enn antall plasser, så følg med på nett-/facebooksiden vår - der kommer mer informasjon etter hvert, og først til mølla får plass.

Til slutt, tusen takk for alle innsendte bidrag. Frist for å sende inn tekster til Dialog nr. 3 er 1. september. 

HA EN RIKTIG GOD SOMMER!

Med vennlig hilsen, 
for redaksjonen

Anne Ek

Øvrig innhold

Om tolkenes utfordringer - en rapport fra praksis 
av Leif Jonny Mandelid

Psykisk helsefeltet - en deilig gjeng av behandlere
av Lars Poverud

Recovery; - keiserens nye garderobe?
av Christine Rosenqvist 

Hva med de som ikke høres?
av Morten A. Brodahl

Om fenomener og begreper
av Eskil Skjeldal

Introduksjon til Jens Bjørneboe
av Gunnar Brox Haugen
Den gode elev 
av Jens Bjørneboe 
Kort om Inge Eidsvåg
av Gunnar Brox Haugen
En lærer påvirker evigheten 
av Inge Eidsvåg

Er ikke valgfrihet nøkkelen til hele det psykiske helsevernet? 
av Stian Omar Kistrand

Vi er skapt for bevegelse 
av Toril Moe

God dialog med psykisk helse i Russland 
av Audun Pedersen

Mangfold og engasjement i  Nederland. Inntrykk fra studiebesøk 23.-26. mars
av Anne Ek

Traume, dissosiering og psykose 
Referat fra Traumekonferansen i Kristiansand 2017 
av Olav Løkvik

Bokomtale: Mening og mestring ved psykoselidelser
av Jan Kåre Hummelvoll