Gå til innhold

Dialog nr 1

Redaksjonelt

Kjære lesere!

Først litt nytt fra utdanningsfronten: Det er gledelig å kunne melde at vi er godt i gang med et nytt psykoterapiprogram, UPP Ung. Mange av dere kjenner til, og er sogar blant de ca. 200 som har fulgt, Utdanning i psykoterapi ved psykoser (UPP) fra det første seminaret i 1993 og til dags dato. I tråd med viktige politiske føringer om forebygging og tidlig oppdagelse av alvorlig problematikk hos ungdom, er modellforsøket UPP Ung nå inne i sitt andre semester i BUP Vest i Oslo. Se Leif Jonny Mandelids artikkel om programmet. Dette nybrottsarbeidet har også sammenheng med BUP Vest sitt skoleprosjekt, som har fått en plass i oppsummeringen av ISPS-konferansen på Hamar litt lenger bak i dette nummeret. Vi tar av oss hatten for denne evnen og viljen til å utvikle ny kunnskap og nye måter å organisere arbeidet på, og til å møte ungdommene i de relasjonene og systemene de befinner seg. I samme åndedrag vil vi nevne at de tverrfaglige utdanningsprogrammene (SEPREP TU) som starter til høsten også vil ha familie- og nettverksarbeid som faglig profil.

Vi takker for bidrag fra to erfarne brukermedvirkere, Lars Poverud og Morten Brodahl. De har ulike erfaringer, og veldig ulike innganger til å reflektere over hva som kan skape økt pasient/brukerinnflytelse, mindre «dem og oss»-tenkning og bedre tjenester. Sannsynligvis trenger vi perspektivet både nedenfra-og-opp, og ovenfra-og-ned. Håper dere leser og blir inspirert til å delta i diskusjonen! Også takk til Lene Amina Tufte, som nesten er blitt fast skribent fra vest. Denne gangen har vi fått et personlig bidrag om å håndtere den bagasjen vi har fått utdelt, veldig fine metaforer her! Legg også merke til det uttrykksfulle diktet «Den store båten» fra Kamilah Tufte.

I nr. 4 2016 reklamerte vi for NRK-serien «Stemmene i hodet» som har gått på onsdager i januar og februar. Vi kan ikke annet enn å mene at dette er det beste som er laget – både for det brede publikum og fagfolk – om hvordan det er å leve med alvorlig psykose. Dette er et modig prosjekt av alle de involverte, og de tre hovedpersonene i serien har vist oss hvor avgjørende det er å bli møtt som hele mennesker og bli oppmuntret til å utvikle interesser og talenter. Regissør Gunhild Asting besøkte ISPS-konferansen sammen med avdelingsleder Marit Arnestad fra Bergfløtt behandlingssenter i Lier, og Benjamin som vi er blitt kjent med gjennom serien. Vi har forsøkt å gjengi deres erfaringer og refleksjoner. Videre var vi så heldige å få tilbringe en formiddag i februar sammen med Gunhild og en av de andre hovedpersonene, Ruth Andrea. Dette munnet ut i et intervju langs to spor: Hva er god psykosebehandling, og hva har de opplevd og erfart gjennom selve filmproduksjonen. Vi oppfordrer dere som ikke fikk sett serien til å gå inn på NRK sine nettsider, hvor alle episodene ligger. Dere kan også gå inn via vår hjemmeside: www.seprep.no. Og kom gjerne med reaksjoner, til oss eller i andre medier.

Så har vi fått tatt igjen noe av det forsømte når det gjelder å presentere noen av de gode bøkene som kom på tampen av fjoråret. Mye oppmerksomhet går til «Levd liv», boka som Nasjonalt senter for erfaringskompetanse innen psykisk helse ga ut i høst. Den presenteres ved et personlig innlegg fra Gunn Helen Kristiansen, som også har et bidrag i boka. Astrid Webers kapittel «Da kan jeg snakke med deg om alt» er trykket med tillatelse fra alle involverte, og er etter vår mening svært god reklame for denne boka. Videre vil Henning Nedberg og Olav Løkvik sin omtale av «Hvem er du» vise at dette er en god og praksisorientert bok om miljøterapi. Det trengs! «Madness made me» av Mary O’Hagan er ikke helt ny. Til gjengjeld hevder Christine Rosenqvist at den er banebrytende, og en øyeåpner for alle som er engasjert i psykisk helse.

Kvinneprofilen i dette nummeret er dedikert til 8. mars, som riktignok ble tilbakelagt og vel så det før redaksjonen rakk å avslutte dette nummeret. Likevel er Gunnar Brox Haugen sitt besøk hos den myteomspunne forfatteren og kunstneren Ragnhild Jølsen vel verdt å lese. Hun var en bemerkelsesverdig kvinne og forfatter i sin tid, grensesprengende og omdiskutert. Det kan man også si om Jens Bjørneboe (ikke kvinne, riktignok) som skriver om henne i «Drømmen og hjulet» (1964). Hans refleksjoner om å bryte ut av det vedtatte og konforme er like relevante nå som da.

Til slutt en takk til Ingun Dahlin, som lar oss bruke bildet av de fantastiske skulpturene Kystkvinnene. Hun står også for teksten med samme tittel. Vi siterer henne på at «Alle fortjener en bauta og en hyllest for sin kamp og for sine liv».

Med dette ønsker vi dere alle god lesing og god påske, og minner om fristen for bidrag til neste nummer som er 26. mai.

Med vennlig hilsen,
for redaksjonen

Anne Ek

 

Øvrig innhold

UPP Ung: Ny psykoterapi-utdanning tilpasset unge med risikotegn og alvorlige psykiske lidelser
av Leif Jonny Mandelid

Må man være sinna og bitter for å være brukermedvirker?
av Lars Poverud

Hvem skal jeg være lojal mot – og hvorfor?
av Morten A. Brodahl

Om forfatteren og kunstneren Ragnhild Jølsen og litt om Jens Bjørneboe
av Gunnar Brox Haugen

Og så er det det med tillit, da! - Samtale med Ruth Andrea og Gunhild
av Anne Ek og Olav Løkvik

Gi bagasjen din en klem!
av Lene Amina Tufte

Psykosefenomenets plass – Et landskap i endring
ISPS-konferansen på Hamar 9. – 10. februar 2017
av Anne Ek og Arnhild G. Ottesen

«Da kan jeg snakke med deg om alt»
av Astrid Weber

Bokomtale: Levd Liv
av Gunn Helen Kristiansen

Bokomtale: Madness Made Me
av Christine Rosenqvist

Bokomtale: Hvem er du?
av Henning Nedberg og Olav Løkvik