Gå til innhold

Dialog nr 4

Redaksjonelt

Kjære lesere!

Velkommen til et ganske variert Dialognummer, som vi håper kan være til glede og inspirasjon inn i jule-høytiden. Vi starter med å reklamere for den nye boka om miljøterapi fra Hertervig Forlag, «Hvem er du», hvor vår egen Leif Jonny Mandelid har skrevet innledningskapittelet om Miljøterapi som dialektisk relasjonsarbeid. Hans historiske tilbakeblikk er personlig og gjenkjennelig, og betraktninger om hvordan «dem» og «vi»-holdninger kom til uttrykk vel verdt å reflektere over fortsatt. Tygg på denne: «Det var mer legitimt å reflektere over pasientenes angst enn vår egen. Dermed holdt vi distanse og definerte pasientene ensidig som grunn-leggende forskjellige fra oss som jobbet på avdelingen». Teksten avslutter med noen refleksjoner om kontekst, hvor forfatteren slår fast at mennesker med alvorlige psykiske lidelser bestandig befinner seg i et miljø. Framtidens miljøterapi bør derfor foregå i, og ikke på siden av, samfunnet.

Spørsmål knyttet til medikamentell behandling i psykisk helse er høyaktuelle. I disse dager opprettes det egne avdelinger for å tilby medisinfri behandling til de som ønsker det. Vi har fått et godt innspill til denne debatten fra Gunn Helen Kristiansen. Hun skriver personlig og svært tydelig om hvilke konsekvenser en unyansert klokkertro på medisiner kan ha for den som blir utsatt for det. Heldigvis har hun funnet en lege som er modig nok til å samarbeide, som hun sier. 

Dette tar oss til bidraget fra Christine Rosenqvist, som tidligere har skrevet mer enn de fleste av oss om delte beslutningsprosesser. I dette nummeret tar hun temaet videre, og viser at brukerkunnskap og bruker-medvirkning fortsatt er tilfeldig og utydelig. Til tross for nye tildelingskriterier i Forskningsrådet, fortsetter kunnskapsutviklingen i psykisk helsefeltet stort sett som før. Christine Rosenqvist peker på behovet for nye og gode metoder for systematisering av kunnskap utover tradisjonelle rammer. En metode med store utviklingsmuligheter er autoetnografi, som tillater at forfatteren tar i bruk og synliggjør egne erfaringer for å utforske eller forstå ulike fenomener. Denne metoden forutsetter også at det er en nær forbindelse mellom personlige og kulturelle forhold.  

Kanskje det at vi nærmer oss et nytt årsskifte har medført en hang til historiske tilbakeblikk. Vi har i alle fall festet oss ved Larry Davidsons artikkel, hvor han ser på hvordan behandlere kan virke som endringsagenter, i lys av Carl Rogers sin artikkel fra 1973: Nye utfordringer for hjelpeprofesjonene. Mer enn 40 år etterpå har Davidson noen interessante betraktninger om behandleres ansvar for å bidra til at alle skal ha mulighet til å  oppleve nødvendig støtte, ta i bruk ressursene sine, og leve et liv på egne premisser. Dette inkluderer blant annet at vi engasjerer oss i kampen for sosial rettferdighet. Davidson skrev denne teksten før den nye politiske situasjonen i USA oppstod. Vi er spent på hvilke refleksjoner som etter hvert kommer med dette nye bakteppet. Vi vil ellers gjøre oppmerksom på at teksten i Olav Løkviks norske utgave er noe forkortet.

I høst var det 150 år siden Sigbjørn Obstfelder ble født, og det er uunngåelig at vi bruker en del plass på dette spesielle forfatterskapet. Han var som Gunnar Brox Haugen sier svært moderne for sin tid. Vi har tatt med tekster som både belyser forfatterskapet og det problematiske livet hans.

Lene Amina Tufte har vært på årets Schizofrenidager i Stavanger. Tittelen Bodies of Experience viser konkret til kroppen, kroppslige virkninger av mentale prosesser og omvendt. Med sin unike erfaring som både bruker og pårørende, har hun sendt oss et strålende referat fra denne konferansen. Vi må bare takke for et personlig og svært engasjert bidrag. Hennes formidling av Prøysens historie om teskjekjerringa inspirerte til å bruke dette som forsidebilde. 

I Dialog nr. 3 kunne dere finne et essay av Kristin Ribe, som fikk årets SEPREP-stipend. Nå har hun plukket fram utdrag til oss fra debutromanen sin Forsnakkelser, utgitt på Forlaget Oktober i 2003. Vi benytter også anledningen til å presentere henne litt nærmere. Dere som tenker på å søke stipend for 2017,  finner informasjon om dette lenger bak – eller på nettsiden vår. I samme åndedrag vil vi anbefale å lese rapporten fra Psykiatrialliansens 10-årsjubileum fra Per Halfdan Nilsen. Dette spesielle idrettslaget fikk også en andel av SEPREP-stipendet i 2016.

Vi liker ellers å formidle litt av det som skjer rundt om i landet, og Olav Løkvik har skrevet om oppstarten til Tverrfaglig utdanningsprogram ved Nidaros DPS. Dette startet omtrent samtidig med programmene ved UNN, Psykisk helse- og rusklinikken, Tromsø og Drammen DPS. Se ellers annonsering om omtale av nye bøker bakerst i dette nummeret.

Vi vil reklamere litt spesielt for den nye serien som kommer på NRK 1 fra siste uke i januar, Stemmene i hodet. Her møter vi tre personer på Bergfløtt Behandlingssenter i Lier, som alle har erfaring med alvorlig psykoseproblematikk. Det er et dristig prosjekt. Vi må bare ta av hatten for hvordan regissøren Gunhild Asting har løst dette.  Vi er også full av beundring for hvordan hovedpersonene i serien bidrar til nyansering og ny forståelse av menneskene bak de alvorlige diagnosene. 

Da gjenstår det å ønske alle dere lesere en riktig god jul. Bruk gjerne høytiden til nye Dialogbidrag, som i tilfelle må være hos oss innen 24. februar.

Med vennlig hilsen, 
for redaksjonen

Anne Ek
 

Øvrig innhold

Miljøterapi som dialogisk relasjonsarbeid
av Leif Jonny Mandelid

Perspektiver på medisiner
av Gunn Helen Kristiansen 

Kristin Ribe – vinner av SEPREP-stipendet

Tør behandlere bli endringsagenter?
av Larry Davidson - oversatt av Olav Løkvik

Sigbjørn Obstfelder (1866-1900) - en moderne 150-åring
av Gunnar Brox Haugen

Sigbjørn Obstfelder - Innesluttet, følsom og på en annen klode
av Nils Retterstøl

Obstfelder og asylet
av Hanne Lillebo

SEPREP-stipend 2017
av Gunnar Brox Haugen

Om rolletilpassing, modellmakt, usynliggjøring og behovet for metode
av Christine Rosenqvist

Bodies of experience. Inntrykk fra Schizofrenidagene 2016 
av Lene Amina Tufte

Idrettslaget Psykiatrialliansen er 10 år
av Per H. Nilsen

Nytt SEPREP TU startet ved Nidaros DPS, Trondheim
av Olav Løkvik

«Stemmene i hodet»
av Anne Ek

Bokomtale: Hjelp til å bo
av Olav Løkvik