Gå til innhold

Dialog nr 3

Redaksjonelt

Kjære lesere!

Velkommen til høstnummeret. Denne gangen har to av bidragsyterne våre brukt Paulo Freire (1921 – 1997) som inspirator og referanse, og jeg forstår hvorfor. Han er en av mine helter også.  Freire lærte den fattige befolkningen i Brasil å lese og skrive, etter metoden «De undertryktes pedagogikk» – som er beskrevet i boka med samme navn. Det dreier seg om at passive og undertrykte mennesker kan reise seg og oppnå selvtillit, og bli aktive og kritiske, og ta grep om eget liv. Metoden er dialog, mellom lærer og elev, og mellom disse og samfunnet rundt dem. Vi snakker da om en dialog mellom likeverdige partnere, men hvor utgangspunktet for dialogen er elevens opplevde behov. Se om ikke det er mye å hente her som kan brukes i våre vestlige middelklasseliv også! Og i et resultatorientert helsevesen, for den del. Slik sett kan Freires teori og praksis også stå som et apropos til dagens innlegg i debatten om pakkeforløp. Takk til Anne Kulseng Berg, Lene Chr. Holum og vår egen Gunnar Brox Haugen for et poengtert og tankevekkende innspill i denne debatten.

Ole Petter Jupskås har takket av som fagsjef, etter ti år på Bergfløtt poliklinikk. Vi takker for et inspirerende bidrag som oppsummerer verdier og holdninger, og dessuten kunnskaper og erfaringer som er ervervet i samarbeidet – eller dialogen, om vi vil – mellom behandlere, og de som har vært pasienter i kortere eller lengre perioder. 

Fra Terje Neraal har vi fått nok et strålende bidrag fra hans familieterapeutiske praksis. Som han selv sier i en kommentar til redaksjonen, dreier dette seg fra terapeutenes side om selvavgrensning, respekt og et oppriktig ønske om å forstå den andres uttrykk og symptomer. Når dette etterleves, ser vi at familien kan gå videre i livet på egne bein.

Et annet innsteg for å bidra til bedre helsetjenester står Christine Rosenqvist for. Hennes utgangspunkt er at kontinuerlig ideologikritikk er nødvendig. Og her burde brukerkunnskap ha en selvfølgelig plass. Så lenge brukernes kunnskap og kompetanse ikke anses som likeverdig med fagkunnskap, vil tjenestene bidra til å sementere en oppfatning, også hos brukerne, om at fagfolkene vet best. Dette har svært uheldige konsekvenser - både for det vi ønsker å kalle «pasientens helsevesen» - og for alle som er involvert. Til syvende og sist er vi i samme båt. Les, og kom gjerne med innspill og bidrag.

Kristin Ribe fikk SEPREP-stipendet  i år. Hun har skrevet både skjønnlitterære tekster og bidratt i fagbøker. Til dette nummeret har vi fått et essay som lar oss forstå mer av selvskadingens natur, her beskrevet som en venn – men altså ingen god venn. Vi kan også anbefale debutboka hennes fra 2003, Forsnakkelser, som er utgitt på Oktober forlag. Smakebiter herfra kommer i desembernummeret, sammen med en bredere presentasjon av forfatterskapet hennes.

Takk til Lene Amina Tufte som igjen har bidratt med sin gode penn, denne gangen med en tekst om barndommens monster. 

Kulturredaksjonen har, i likhet med et stort europeisk publikum, latt seg begeistre av bildene til Nikolai Astrup. Sist har vi sett ham på sommerens store utstilling på Høvikodden. Her finner vi både kjærlighet til mennesker og den vestlandske naturen, og angst for det trolske og ugudelige. 

Avslutningsvis vil vi gjøre oppmerksom på tilfanget av ny, god litteratur som preger denne høsten. Se Olav Løkvik sin omtale av Traumebevisst omsorg i psykisk helsearbeid, en etterlengtet bok for miljøterapeutisk kontekst. Vi kommer tilbake med flere bokomtaler i desember.

Da ønsker vi dere god lesing, og minner om frist for bidrag til neste nummer som er 25. november.

Med vennlig hilsen, 
for redaksjonen

Anne Ek
 

Øvrig innhold

Om å møte folk som folk. Oppsummering og refleksjon etter 10 års erfaring ved poliklinikk 
av Ole Petter Jupskås 

Synliggjøring av brukerkunnskap som bidrag til ideologikritikk
av Christine Rosenqvist

Den psykotiske krisen – utviklingsstagnasjon eller traume som utløsende faktorer 
av Terje Neraal

«Du er verdt et eple». Om selvskading som venn og om varige venner
av Kristin Ribe

Pakkeforløp i psykisk helsevern. Standardisert skreddersøm er en vanskelig øvelse 
av Gunnar Brox Haugen, Anne Kulseng Berg og Lene Chr. Holum 

Ingen monstre under sengen 
av Lene Amina Tufte

Maleren, grafikeren og tegneren Nikolai Astrup (1880 – 1928)
av Gunnar Brox Haugen

Bokomtale: Traumebevisst omsorg i psykisk helsearbeid 
av Olav Løkvik

Dialogforum for praksisrettet forskning høsten 2016
av Ottar Ness