Gå til innhold

Dialog nr 1

Redaksjonelt

Kjære lesere!

I skrivende stund er det 8. mars, og vi ferdigstiller Dialog nr. 1 som vi håper står i stil med kvinnedagen når det gjelder engasjement, mangfold og budskap om lik fordeling av makt og innflytelse. Forsiden er riktignok ikke særlig kvinnelig. Tor Jonsson hadde faktisk en stor angst for relasjoner til kvinner i særdeleshet, og for livet i sin alminnelighet. I år er det 100 år siden han ble født, og vi vil gjerne løfte fram dette særegne forfatterskapet. Ingar Sletten Kolloen har generøst latt oss bruke utdrag fra biografien med den fantastiske tittelen «Berre kjærleik og død».  

Vi vil også nevne en annen bok, den rykende ferske «Mening og mestring ved psykoselidelser» som kom ut på Universitetsforlaget i forbindelse med 25-årsjubiléet for Stiftelsen SEPREP. Frank Oterholt og Gunnar Brox Haugen har redigert boka, som inneholder en artikkelsamling om noen av de viktigste strømningene i psykosefeltet i dag. Som de skriver i forordet, er håpet at boka vil bidra til refleksjoner og debatt om hvordan fagfeltet bør videreutvikles. Vi gjengir første kapittel her, hvor Sidsel Gilbert og Svein Haugsgjerd tar et tilbakeblikk på grunnlaget for etableringen av SEPREP, og faglig utvikling og trender på psykosefeltet. I samme åndedrag vil vi nevne en annen bok som kom samtidig på Gyldendal, «Det går for sakte….» . Her har Bengt Karlsson invitert forfattere med høyst ulik bakgrunn og erfaring til å utforske fenomener og temaer som kan bidra til mindre undertrykkende og mer humane tjenester i psykisk helse- og rusfeltet. Vi tror disse bøkene til sammen representerer et oppdatert og betydningsfullt kunnskapstilfang (se annonser bakerst) og håper å komme tilbake med grundigere omtaler av begge bøkene i juninummeret. 

Også i år har vi besøkt ISPS-konferansen på Hamar, som fant sted 28. – 29. januar. Denne gangen var temaet Bredspektret psykosebehandling – flere veier til bedring, og vi gjengir her de fleste av bidragene. De har alle til felles at de representerer alternativer til medikamentell behandling, og at de er virksomme! Leif Jonny Mandelid har deltatt på International Assosiation for Youth Mental Health (IAYMH) sin tredje internasjonale konferanse om ungdoms psykiske helse i Montreal. I hans artikkel fra konferansen vil dere finne mange eksempler både på ulike former for likemannsarbeid, og utvikling av brukerstyrte digitale verktøy. Vi ser lyst på at begge disse områdene er under rivende utvikling. Og takker Leif Jonny for at han ikke slutter å skrive dikt!

I dette nummeret finner dere også noen personlige bidrag. Recover-me, skriver Esben B-J Jaer, og belyser på sin karakteristiske måte at recovery – for ikke å si bedring – er en særdeles personlig sak. Allan Dalen sitt kreative og høyst eksistensielle bidrag i tekst og tegning anbefales også på det varmeste. Og Christine Rosenqvist sine Tanker om døden etterlater i alle fall denne leseren i alt annet enn nedslående humør.

Redaksjonen har fått flere henvendelser om å belyse problemer knyttet til NPM (New Public Management), nærmere bestemt hvordan denne styringsformen nedfeller seg i tjenestene på ulike måter. Mange er frustrert over fenomener som fremmedgjørende språk og svekket mulighet til å drive god behandling, og en følelse av å snakke for døve ører hvis en forsøker å si ifra. Som følge av dette tok vi en tur for å snakke med Anne Wågen Nyhus og to av hennes samarbeidspartnere. Hensikten var å finne ut om noe hadde endret seg etter Annes kronikk «Om å levere varene» i Vårt Land og Hamar Arbeiderblad, ved disse tider i fjor. Det resulterte i et intervju som er gjengitt i dette nummeret. 

En stor takk til dere som har bidratt i dette nummeret! Og gamle og nye bidragsytere er fortsatt hjertelig velkommen til å fortsette å sende inn bidrag, frist til neste nummer er 19. april. Dagens nummer har dere forhåpentligvis i postkassa tidsnok til at det blir påskelektyre.

God lesing, og riktig god påske!


Med vennlig hilsen, 
for redaksjonen

Anne Ek
 

Øvrig innhold

Noen refleksjoner ved et 25-årsjubileum. Om psykoser, tidsånd og om SEPREP 
av Sidsel Gilbert og Svein Haugsgjerd

Bredspektret psykosebehandling - flere veier til bedring
ISPS-konferansen på Hamar 28. – 29. februar 2016
av Anne Ek

Recover-me
av Esben B-J Jaer 

Deltakelse og ivaretakelse av kommende voksne
av Leif Jonny Mandelid 

Temaer innen psykisk helsearbeid
av Allan Dalen

Kort introduksjon til lyrikeren Tor Jonsson (1916 - 1951)
av Gunnar Brox Haugen

Berre kjærleik og død. Utdrag fra Ein biografi om Tor Jonsson 
av Ingar Sletten Kolloen

Tanker om døden
av Christine Rosenqvist

«Ikke snakk om New Public Management». Ytringsfrihet, påvirkningsmuligheter og humanismens kår i psykisk helsevern
av Anne Ek