Gå til innhold
juni152017

Mening og mestring ved psykoselidelser

  • 15. juni 2017

"Opplevelser som vi kan forstå gir mening. Å oppleve mening gjør mestring mulig, og mestring gjør at ting kjennes overkommelig. Det viktige med å oppleve mening er med andre ord at det gjør det mulig...

mars152017

Madness made me. A Memoir

  • 15. mars 2017

This memoir sucks the reader from the first page. Mary’s story, from the psychiatric ward to the United Nations, offers hope to the millions who are told their emotional pain is an irreversible brain...

sep.152016

Traumebevisst omsorg i psykisk helsearbeid

  • 15. sep. 2016

Siden Traumebehandling: Komplekse traumelidelser og dissosiasjon (Anstorp, Benum, Jacobsen, 2014) ble utgitt har en miljøterapeutisk og praksisnær lærebok om traumebevisst omsorg vært etterspurt. Med...