Gå til innhold

Målgruppe - Opptakskrav

Målgrupper
Målgrupper for utdanningen er ansatte som har behandlings-, rehabiliterings- og oppfølgingsoppgaver overfor mennesker med alvorlige psykiske lidelser og ruslidelser. Utdanningen retter seg mot personer som er yrkesaktive eller i annen praksis innenfor arbeidsområdet, for eksempel innen brukermedvirkning, under hele utdanningen. Dersom det viser seg at enkelte deltakere i perioder av utdanningen ikke har den nødvendige kontakt med pasienter/brukere, kan dette etter en helhetsvurdering i styringsgruppa kompenseres med for eksempel hospiteringsordninger. 

Eksempler på faggrupper som utdanningen retter seg mot: 
Leger, psykologer, sykepleiere, sosionomer, pedagoger, fysioterapeuter, ergoterapeuter, barnevernspedagoger, sosialfagutdannede, vernepleiere, helsesøstre, erfaringskonsulenter og andre. Utdanningsprogrammet bygger på deltakernes kompetanse og skal være en videreføring og fordypning av utdanning og erfaring innen de aktuelle områder.

Opptakskrav
Opptakskrav er bachelorgrad (180 studiepoeng) innen helse- og sosialfag, pedagogiske fag eller andre relevante fagområder.