Gå til innhold

Informasjon om eksamen

SEPREP TU er en utdanning for de som arbeider med mennesker med alvorlige psykiske lidelser og ruslidelser og som ønsker at egen kompetanse og hele behandlings-, rehabiliterings- og oppfølgingsnettverket i deres geografiske område skal styrkes til beste for pasienter, brukere og pårørende

Eksamen

60 studiepoeng innen høgskolesystemet
Etter sluttført, godkjent SEPREP TU skal den enkelte på bakgrunn av formal studiekompetanse avlegge en syv virkedagers hjemmeeksamen. Oppgaven gis gradert vurdering. Ved bestått eksamen tilkjennes 60 studiepoeng. Se i Studieplan om dette.

Forskrift om eksamen ved Høgskolen i Innlandet
Forskrift om eksamen
 
APA standard
Høgskolen i Innlandet bruker APA Standard i forbindelse med referanser, henvisninger og sitater.  Last ned her

Eksamensdatoer

Eksamensdatoer 2019:

28. januar – 7. februar (konteeksamen) 

2. september - 12. september 

 

Eksamensdatoer 2020:

13. januar - 23. januar
 
 
 

Søknadsskjema til oppmelding til eksamen ved Høgskolen i Innlandet

Klikk på linken nedenfor for å komme til hjemmesiden til Høgskolen i Innlandet og for å laste ned søknadsskjema.


Søknadsskjemaer

Studentinformasjon

Her finner du informasjon om oppmelding til eksamen.

Retningslinjer for hjemmeeksamen

Her finner du retningslinjene. 

Informasjon om karakterutskrift

Alle som fullfører årsstudier (60 studiepoeng) får etter nasjonale regler utstedt karakterutskrift. Karakterutskriften har samme verdi og utseende som et tidligere vitnemål, men navnet er endret til karakterutskrift.
 
For å få tilsendt karakterutskrift for SEPREP-utdanning på 60 studiepoeng må man ha fullført og bestått eksamen. (Dette innebærer også at alle obligatoriske krav må være fullført før man kan gå opp til eksamen). Karakterutskriften er studentens bevis på fullført utdanning, og sendes den enkelte per post etter at frist for å klage på eksamensresultat er gått ut og karakterutskriften er ferdig produsert.
 
Har du tapt vitnemålet ditt, kan du ta kontakt med Høgskolen i Innlandet for å få tilsendt en kopi. Duplikat utstedes kun dersom det kan dokumenteres at karakterutskriften er tapt for alltid (f.eks. ved brann). Dersom dette ikke kan synliggjøres vil høgskolen utstede en kopi av karakterutskriften.

Begreper og uttrykk

Klargjøring av begreper og uttrykk som brukes i oppgaveformulering 
 
Nevn: Oppregning av faktorer eller fenomener som det spørres om – uten nærmere begrunnelse eller vurdering.
 
Definer: Gjengi ordrett eller beskriv med egne ord hva begrepet omhandler og avgrens det.
 
Beskriv: Gjengivelse med egne ord av et problemområde, en situasjon eller et fenomen.
 
Forklar/Gjør rede for: Innebærer nevning, definering og beskrivelse av det aktuelle emnet med egne ord som viser at studenten har forstått stoffet. Redegjørelsen skal begrunnes ut fra fagkunnskap.
 
Vurder: Her kreves foruten det overstående at studenten får fram ulike synspunkter på emnet, at disse begrunnes med relevant kunnskap, og at studenten ser og/eller viser konsekvensene av disse.
 
Drøft: Her kreves foruten det overstående at studenten setter ulike synspunkter opp mot hverandre, trekker selvstendige konklusjoner og oppsummerer.
 
Sammenlign: Her skal en gå gjennom likheter og ulikheter og kom¬men¬tere hva som skiller, hva som er likt, hvorfor det er forskjell, ikke forskjell.
 
Identifiser: Vurder relevant informasjon, trekk konklusjoner og formuler det oppgaveteksten krever.
 
 
(behandlet i lærerråd 11. november 1996, HIHM)